Onze missie is om medewerkers zo effectief mogelijk te trainen. Daarbij maken wij steeds gebruik van onze e-learning cursuspakketten. Het grote voordeel van deze methode is dat cursisten veel sneller, leuker en gemakkelijker en tegen een lage prijs kunnen worden opgeleid.

 
Risico’s tijdens werkzaamheden probeert u zoveel mogelijk te verkleinen. De VCA norm is een methode om dit structureel aan te pakken. Organisaties en personen halen het VCA certi­ficaat om aan te tonen dat zij in staat zijn veilig te werken. Tegenwoordig stellen veel opdrachtgevers VCA certi­ficering verplicht bij het uitschrijven van opdrachten. Het VCA certi­ficaat is daarmee een echte must geworden.
 
Binnen organisaties is het verplicht dat er altijd één of meerdere bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. De bedrijfshulpverlener is in staat om eerste hulp te bieden bij calamiteiten op de werkplek. Dit kan bijvoorbeeld een ontruiming of een persoonlijk ongeval zijn.
 
Werkt u met levensmiddelen dan heeft hygiëne altijd de hoogste prioriteit. Er wordt van u als persoon en van uw organisatie verwacht dat u de hygiënecode gebaseerd op de HACCP volgt. HACCP is een certificeringmethode om veiligheid en de sociale hygiëne te waarborgen.
 
Om veilig te werken aan of in de buurt van elektrische laagspanningsinstallaties dient u de procedures te kennen en risico’s te kunnen inschatten. De NEN 3140 norm is een methode om dat systematisch te managen. Personen halen het NEN 3140 certificaat om aan te tonen dat zij in staat zijn om op een verantwoorde manier aan elektrotechnische installaties te werken.
 
Als u werkt in kleine of afgesloten ruimten dan kan dit risicovolle situaties opleveren. Door bijvoorbeeld het gebruik van elektrisch gereedschap neemt de kans op explosies toe. ATEX geeft in hoofdlijnen aan welke procedures u moet volgen om deze risico’s te vermijden. De richtlijn geeft de minimale voorschriften waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken.
 
Werkt u aan of in de buurt van de openbare weg dan brengt dat een aantal risico’s met zich mee. Door het nemen van verkeerde beslissingen, niet opletten of het onvoldoende volgen van procedures door u of andere weggebruikers kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Om de risico’s zoveel mogelijk te verkleinen is het belangrijk dat u exact weet welke procedures u moet volgen.
 
Voor medewerkers die werkzaamheden met gevaarlijke stoffen uitvoeren, is het belangrijk om veilig te werk te gaan. De cursus Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen helpt de medewerker om zich bewust te worden van mogelijke gevaren. Door kennis te hebben over de verpakking, het transporteren en het opslaan van een gevaarlijke stof kunnen bestaande gevaren gereduceerd of volledig uitgesloten worden.
 
Voert u werkzaamheden uit waarbij u gebruik maakt van een heftruck, reachtruck of hoogwerker? Dan bent u wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een certificaat voor heftruck, reachtruck of hoogwerker.
 
Schenkt of verkoopt u alcoholhoudende dranken dan bent u verplicht om in het bezit te zijn van SVH Verklaring Sociale hygiëne. Tijdens openingsuren moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn, die in het bezit is van een SVH Verklaring Sociale hygiëne.
 
Om medewerkers die werkzaam zijn in de bouw te certificeren en nog meer bewust te maken van de gevaren en werkomstandigheden heeft SOMA Bedrijfsopleidingen, Plusport en Mammoet Training Center voor deze doelgroep een nieuwe opleiding ontwikkeld.
 
Een cursus Verpleegtechnische handelingen volgt u als u werkzaam als zorgverlener bent. Deze digitale training dient als opfris of herhaling van uw eerder genoten opleiding tot verzorgende of verpleegkundige. De training behandelt de 15 meest voorkomende handelingen in de Ouderenzorg.
 
Naar aanleiding van het feit dat de dosering van medicatie regelmatig onjuist wordt berekend met alle gevolgen van dien. De inhoud van de cursus is in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen uit de zorgsector tot stand gekomen.
 
Risicomanagement is een techniek dat op veel verschillende soorten projecten toegepast kan worden. Zodra een project gestart wordt, biedt dit uiteraard mogelijkheden. In de praktijk brengt dit ook vaak risicofactoren met zich mee. Door de aanwezige risico's te beheersen kan het projectdoel gerealiseerd worden.
 
BHV in de zorg is speciaal ontwikkeld voor medewerkers in de zorgsector. Het verschil ten opzichte van de cursus BHV Basis is te vinden bij de module Brandbestrijding en Ontruiming. In de cursus BHV in de Zorg heeft u bij de module Brandbestrijding en Ontruiming de keuze uit 4 werkgebieden; Gehandicapten, Kinderen, Ouderen en Psychiatrie.
 
Als een liftdienst weigert dan is het belangrijk om zo veel mogelijk irritaties en paniekachtige reacties bij de betrokkenen in de lift te voorkomen. Belangrijke basiskennis en serieuze praktijkoefeningen zijn dan ook noodzakelijk om passagiers snel en veilig uit de niet meer functionerende lift te bevrijden.
 
De ambitie van de rijksoverheid is om 100% duurzaam in te kopen. In de GreenDeal voor GWW (Spoor-, Grond- Water- en Wegenbouwsector) wordt deze ambitie ondersteund door partijen in de GWW. Opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstituten hebben samen de Aanpak Duurzaam GWW ontwikkeld; hiermee is het mogelijk een betere aansluiting te krijgen op functioneel aanbesteden en meer ambitie te brengen in duurzaamheid.
 
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).
 
Het Nieuwe rijden is een hot topic in organisaties die veel bedrijfsauto’s en lease-auto’s hebben. Leasemaatschappijen vinden het belangrijk dat hun lease-auto’s netjes worden behandeld. PlusPort heeft daarom een e-learning training ontwikkeld voor organisaties die dit willen inzetten met als doel beter, efficiënter, goedkoper en veiliger te rijden.