Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Een brandmeldinstallatie in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder ervoor zorgt dat dit beheer, de controle en het onderhoud op de juiste wijze plaatsvindt.

Een van de voorwaarden waaraan voor het afgeven van het Certificaat Brandmeldinstallatie bij zowel oplevering als instandhouding (hercertificering) moet worden voldaan, is de aanwezigheid van tenminste een gecertificeerd Beheerder Brandmeldinstallatie. Het voldoen aan de criteria van beheerder wordt aangetoond met het diploma ‘Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie’ van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

Cursuspakket Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie BMI-OAI

 
Klassikaal E-learning + praktijk
Doelstelling Het primaire doel van deze opleiding is dat de organisatie voldoet aan de wettelijke eis. Daarnaast stelt de opgedane kennis de cursist in staat om op een verantwoorde wijze om te gaan met de meeste voorkomende situaties t.a.v. het beheer en gebruik van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.
Doelgroep Voor personen die verantwoordelijk zijn of gaan worden voor het beheer van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.
Cursuspakket
 • Lesmateriaal bij aanvang training
 • Klassikale training
 • Erkend NIBHV examen BMI-OAI
 • Online training + NIBHV lesboek
 • Klassikale training
 • Erkend NIBHV examen BMI-OAI
Toelatingseisen Enige technische kennis en affiniteit met de eigen BHV-organisatie is een pre.
Cursusniveau MBO
Cursusduur 1,5 praktijkdag Ca. 3 uur online leren, ca. 1 uur uitwerken projectopdracht en 5 uur klassikale sessie.
Voorbereiding Voor aanvang van de 1e lesdag – geen
Voor aanvang van de 2e lesdag – het maken van de huiswerkopdracht welke op de 1e lesdag aan de cursist wordt verstrekt. Deze huiswerkopdracht maakt deel uit van het examen.
 Voor de praktijksessie dient de cursist geslaagd te zijn voor het online theorie-examen, het “Bewijs van deelname” te printen en mee te nemen naar de praktijksessie. Tevens dient de cursist de aan hem/haar toegestuurde projectopdracht uitgewerkt te hebben en de uitwerking hiervan mee te nemen naar de praktijksessie.
Modules online training n.v.t.
 • De beheerder
 • de wettelijke basis
 • De techniek
 • De werkzaamheden van de beheerder
Online oefentoets n.v.t. Iedere leermodule heeft een oefentoets zodat de cursist zijn/haar kennis kan toetsen. Het maken van de oefentoets is niet verplicht en heeft dan ook geen invloed op het voortgangspercentage.
Online theorie-examen n.v.t. Voor het theorie-examen is 45 minuten beschikbaar. Het examen bestaat uit 25 meerkeuzevragen, waarvan 17 goed beantwoord dienen te worden om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname
Bewijs van deelname n.v.t. Nadat de cursist geslaagd is voor het online theorie-examen krijgt de cursist toegang tot het Bewijs van deelname. De volgende dag staat dit bewijs ook onder “Mijn profiel”. Dit bewijs is geen certificaat. De bewijs is het toegangsbewijs voor de praktijksessie.
Projectopdracht Het maken van de huiswerkopdracht welke op de 1e lesdag aan de cursist wordt verstrekt. Deze huiswerkopdracht maakt deel uit van het examen. Met het NIBHV boek ontvangt iedere cursist een projectopdracht. De projectopdracht dient door de cursist zelfstandig te worden uitgewerkt. De uitwerking van de projectopdracht dient (op papier) te worden meegenomen naar de praktijksessie. De uitwerking van de projectopdracht kost de cursist ca. 1 uur.
De projectopdracht maakt onderdeel uit van het examen. Indien de projectopdracht niet gemaakt is, of de cursist vergeet de uitwerking mee te nemen naar de praktijksessie, kan er niet aan het NIBHV examen worden deelgenomen!
Praktijk De praktijkdag wordt uitgevoerd door docenten van Dräger Nederland B.V. Minimum 8 deelnemers, maximaal 12 deelnemers.
De praktijkdag vindt plaats bij Dräger Nederland B.V. te Hoogvliet of Zoetermeer.
Programma praktijk
 • Het doel van een brandmeld-en ontruimingsalarminstallatie
 • Wanneer zijn een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie vereist?
 • Aan welke eisen moet een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie voldoen?
 • Opbouw en werking van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, inclusief de daarbij behorende elementen als (hand)brandmelders, slow-whoop, nevenindicatoren etc.
 • Taken en verantwoordelijkheden van de beheerder
 • Maandelijkse, 4-maandelijkse en jaarlijkse controles door de beheerder
 • Preventief onderhoud en kleine reparaties door de beheerder
 • Afhandelen van alarm- en storingsmeldingen
 • Het bijhouden van het logboek
 • Afstemming tussen beheerder en onderhoudsdeskundige
 • Wijzigingen in (het gebruik van) een gebouw
 • Uitschakelen van (delen van) de brandmeldinstallatie
 • Introductie, inleveren projectopdrachten en beantwoorden vragen n.a.v. online training en NIBHV boek.
 • De brandmeldinstallatie (BMI).
 • Maandelijkse, 4/8 maandelijkse en 12-maandelijkse controles van BMI en OAI.
 • Verschillende typen ontruimingsalarminstallaties (OAI).
 • Het testen van melders en het vervangen van ruitjes van handbrandmelders in de praktijk.
 • Procedure bij uitschakeling van (delen van) de installatie.
 • NIBHV examen
 • Afsluiting, beantwoorden van vragen n.a.v. het examen en evaluatie.

Examen
Het NIBHV examen BMI-OAI is een officieel landelijk examen. U krijgt 45 minuten om het examen te voltooien. Van de 25 vragen dient u er 17 goed te beantwoorden. Ook moet uw huiswerkopdracht worden beoordeeld met een voldoende.
Diploma Als de cursist geslaagd is voor het examen wordt het NIBHV diploma BMI-OAI binnen 4 tot 5 weken per post toegezonden. Tevens ontvangt de cursist een digitale kopie in zijn/haar profiel in de PlusPort Academy. Dit diploma is onbeperkt geldig.
Register De Diploma’s worden geregistreerd in de PlusPort Academy. Zo heeft u deze altijd bij de hand
Prijs €395,- exclusief BTW
 €225,- exclusief BTW