Ontwikkeling

E-learning ontwikkeling

Het ontwikkelen van een e-learning training is altijd een samenwerkingstraject. De inhoudelijke kennis zit vaak bij de klant, PlusPort vertaalt deze kennis naar een interessant leerconcept.

De rol van de opdrachtgever is:

  • Aanlevering van broninformatie of het aanwijzen van de juiste inhoudsdeskundige die informatie aanlevert.
  • Een beslisser aanwijzen die de verschillende deelproducten goed kan keuren zoals bijvoorbeeld de vormgeving en de definitieve scripts (inhoud) van de module.

De rol van PlusPort is:

  • Ondersteunen bij het uitwerken van het didactisch concept
  • Ontwikkelen van de structuur en teksten
  • Ontwikkelen van de e-learning modules

Functioneel ontwerp van de e-learning

Op basis van de structuur en het concept, ontwikkelen wij een Functioneel Ontwerp. In dit document kunt u niet alleen de structuur, maar ook het visuele concept (de templates) van de online training terugvinden. Dit Functioneel Ontwerp document wordt door de opdrachtgever goedgekeurd of kent nog aanpassingen. Na akkoord wordt de stap naar realisatie gezet en een planning afgesproken. Het gehele project is zichtbaar voor de contactpersonen in een online projectentool tijdens de ontwikkeling, waardoor efficiënt gewerkt kan worden tegen zo min mogelijke uren. Daar waar van toepassing ontvangt u een mail uit dit systeem met een vraag of taak. U kunt zelf deze taak afvinken en/of bestanden toevoegen. Het mail- en belverkeer wordt hiermee verminderd.

Realisatie

Na goedkeuring van het Functioneel Ontwerp en de bijbehorende kosten start het traject om de e-learning modules te ontwikkelen. Dit traject hebben wij ingedeeld in de volgende fasen:

Analyse
We verzamelen al het bronmateriaal en maken de mindmap (structuur) van de training en bijbehorende modules.0

Prototype
We maken een basisscript van de inhoud, een definitief ontwerp op basis van de schermen in dit document en een prototype met een aantal schermen. Dit prototype testen we in het systeem waarin we de training opleveren. Dit kan onze eigen Academy zijn of een extern systeem. Het prototype moet worden goedgekeurd: Deze lijn zetten we door in de ontwikkeling.

Ontwikkeling
We gaan het script verder uitwerken en definitief maken. Dit script sturen we altijd op ter goedkeuring, voordat we starten met bouwen. Hebben we samen een definitief script gemaakt? Dan gaan we starten met de bouw van de training! Al het beeldmateriaal, eventuele illustraties, video’s en animaties worden in deze fase ook gemaakt.

Feedback
We sturen het script samen met de gebouwde module op verwerken een feedback ronde. Na het verwerken van deze feedback resulteert dit in een definitieve versie van de e-learning training modules.

Implementatie
PlusPort wil dat de training goed terecht komt op de plek waar deze hoort. U ontvangt, indien gewenst, op hetzelfde moment alle bronbestanden en een publicatie.
Onze e-learning trainingen zijn SCORM-compatible. Door middel van SCORM kunt u de voortgang in de training bijhouden, wat het mogelijk maakt om tussendoor te stoppen en later verder te gaan. Op deze manier kunt u de resultaten nauwkeurig bijhouden.

De PlusPort LMS Academy is het ideale systeem om gebruik te maken van SCORM gepubliceerde trainingen. Het is echter ook mogelijk om e-learning trainingen in uw eigen LMS systeem te implementeren. Ons team levert u hiervoor de juiste bronbestanden en SCORM publicatie aan.