Performance management

Stuur doorlopend op het behalen van de opgestelde doelen door constructieve feedback. Maak prestaties inzichtelijk en identificeer trainingsmogelijkheden.

Performance Management Systeem

Faciliteer het gesprek over kennis, leren en presteren

We zijn de afgelopen periode anders gaan samenwerken en we vergaderen vooral online. Functies en taken veranderen en er worden ook andere competenties gevraagd. Hoe neem je mensen mee in nieuwe manieren van werken? Hoe zorg je dat mensen de gewenste competenties gaan ontwikkelen? En leg je daarbij de regie bij manager of medewerker? 

Met een Performance Management Systeem maak je de stap van standaard gesprekscyclus naar een belevenisportaal voor medewerkersontwikkeling. Daarmee faciliteer je het gesprek tussen manager en medewerker over competenties en prestaties. En stimuleer je medewerkers om aan de slag te gaan met hun ontwikkeling.

"74% van de medewerkers vindt dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de juiste competenties, maar weten eigenlijk niet goed wat ze nodig hebben om toekomstbestendig te zijn (59%)”

Bron: HR Benchmark Visma | Raet

De voordelen

performance-chart-gradient.png

Sturen op prestaties én ontwikkeling

Het Performance Management Systeem ondersteunt bij de HR-gesprekscyclus met het vastleggen van doelstellingen, voortgang, competentiescores en ontwikkelafspraken. De cyclus is flexibel in te richten voor verschillende groepen medewerkers. Je bepaalt daarbij zelf of je de regie bij managers of medewerkers legt.

360-degrees-gradient.png

360 graden feedback 

Medewerkers vragen met de feedbackfunctie eenvoudig feedback van collega’s, managers of externen zoals klanten. Ze krijgen zo terugkoppeling over hun competenties en gedrag. Daarnaast levert dit extra informatie op voor de gesprekscyclus.

certificate-gradient.png

Competentiemanagement 

In het PMS kun je functies en bijbehorende competenties automatisch koppelen aan de gesprekscyclus. Zo is duidelijk wat van medewerkers verwacht wordt. Tijdens de gesprekscyclus of via de feedbackfunctie kunnen medewerkers hun competenties laten scoren. En zo ontstaat inzicht in competenties, op medewerker én organisatieniveau.

medewerkers-gradient.png

Medewerkerontwikkeling 

Het PMS geeft manager en medewerker inzicht in de competentiescores voor de huidige functie óf een andere functie waar de medewerker naar toe wil doorstromen. Als een competentie ontwikkeld moet worden, neem je dat als ontwikkeldoelstelling of Persoonlijk ontwikkelplan (POP) op in de gesprekscyclus.

BAM
BHV
drager
fokker
boskalis
Kone
mammoet

Dit is Job van sales, hij vertelt je graag meer

Wil je meer informatie over het ons Performance Management Systeem? Vul dan het formulier hieronder in.
Maar misschien nog wel leuker, geef onze Job een belletje en hij beantwoordt (bijna) al je vragen.