Herhaling Gasmeten (1 praktijkdag)

Voordat er in een besloten ruimte gewerkt kan worden, is het noodzakelijk dat er een gasmeting wordt verricht. Hierbij is het van groot belang dat deze gasmeting op de juiste manier en betrouwbaar wordt verricht. Het opleiden van medewerkers om te zorgen dat zij een betrouwbare gasmeting kunnen uitvoeren bij bijvoorbeeld explosieve- of giftige dampen, of voor het bepalen van het zuurstofgehalte in een ruimte, is hierbij de basis. De opleiding is in samenwerking met de inhoudsdeskundigen binnen Dräger Nederland BV tot stand gekomen.

Inhoud van de herhalingsopleiding Gasmeten EX-OX-TOX (1 praktijkdag)

 
1 Praktijkdag  & examen
DoelstellingNa de opleiding is de kandidaat in staat:

 • Ex-Ox-Tox metingen op meetopstellingen uit te voeren
 • Instrumenten te bedienen voor directe detectie en concentratiemeting van toxische gassen en dampen als ook die van brandbare gassen en dampen
 • Gasmetingen te verrichten in een industriële omgeving, in zeecontainers of andere besloten ruimten
DoelgroepDeze herhalingsopleiding is bedoeld voor personen welke reeds in het bezit zijn van de kwalificatie ‘’Gasmeten EX-Ox-Tox industrie’’ en waarvan de geldigheidstermijn van het certificaat bijna is verlopen.
Cursusduur1 dag incl. examen
TalenNederlands
Toelatingseisen
 • Minimale leeftijd kandidaat 18 jaar
 • MBO werk- en denkniveau (minimaal niveau 3)
 • kandidaten welke deelnemen aan de herhalingstraining dienen reeds in bezit te zijn van het certificaat ‘Gasmeten Ex-Ox-Tox ’
Cursuspakket
 • Lesmateriaal bij aanvang training
 • Klassikale training
CursusinhoudTheorie

 • Wet- en regelgeving
 • Fysische eigenschappen van gassen en dampen
 • Zuurstoftekort en -verrijking (Ox)
 • Explosie- en brandgevaar (Ex)
 • Vergiftigingsgevaar (Tox)
 • (Wettelijke) grenswaarden
 • Chemiekaarten en de herkenning van gevaarlijke stoffen
 • Meetprincipes van draagbare gasmeetinstrumenten
 • Het meten van gassen en dampen en het interpreteren van de meetgegevens
 • Meetstrategie
 • Besloten ruimten

Praktijk

 • Meten met behulp van gasdetectiebuisjes
 • Meten met behulp van elektronische gasmeetapparatuur
 • Uitvoeren van metingen op practica opstellingen
ExamenIndien de kandidaat het onderdeel ‘handelingen gasmeten’ met een voldoende beoordeling heeft afgerond, kan hij of zij deelnemen aan het theorie- examen. Als beide onderdelen met een voldoende resultaat zijn afgesloten, is de kandidaat geslaagd.
CertificaatDe kandidaat ontvangt een digitaal certificaat Gasmeten Ex- Ox- Tox.
Geldigheid certificaatHet certificaat is 3 jaar geldig. kandidaten krijgen ruim van te voren een oproep voor herhaling.
Prijs € 199,- exclusief btw