BHV Herhaling (e-learning & praktijk)

Binnen iedere organisatie is de bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht. Iedereen moet goed voorbereid zijn op mogelijke ongevallen, brand en ontruiming. Daarom is het noodzakelijk de BHV-organisatie goed op orde te houden. Dat kan met onze klassikale opleidingen, onze combinatie e-learning & praktijk cursussen of e-learning only pakketten.

Inhoud van de cursus: Herhaling BHV (e-learning & praktijk)

 
E-learning & praktijk
Doelstelling Na de herhalingstraining is de kandidaat in staat:

 • Om eerste hulp te verlenen bij ongevallen
 • Om bij brand actief op te treden
 • Bij noodsituaties te kunnen alarmeren en medewerkers en bezoekers te evacueren
 • Het BHV-plan van uw organisatie uit te voeren bij calamiteiten en te testen
 • Uw BHV-organisatie actief te houden
 • Nieuwe ontwikkelingen te leren
Doelgroep Voor iedereen die belast is met de bedrijfshulpverlening in uw organisatie, in het kader van de Arbo-wet (artikel 15) BHV-taken moet kunnen uitvoeren en die in het bezit is van een geldig BHV Basis certificaat wat verlengd moet worden binnen de gestelde termijn.
Cursusduur E-learning Basiscursus BHV: 2 uur, afhankelijk van de gedane pre-kennistoets.
De praktijkdag duurt van 08:30 tot 15:00 uur.
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • E-learning Herhaling BHV inclusief 2 theorie-examens
 • Praktijkdag
 • Gebruik van verband- en blusmiddelen en AED
 • Inzet van een LOTUS-slachtoffer
Cursusinhoud E-learning Herhaling BHV

 • e-learning modules inclusief audio
 • Naslagwerk
 • Oefentoetsen
 • Theorie-examen (verplicht af te ronden vòòr de praktijkdag)
 • Bewijs van deelname

Praktijkdag

Deel Brand & Ontruiming (BOC)

 • Carrousel van scenario’s
 • Nabespreking en theoretisch kader
 • Praktijk brand blussen

Deel Levensreddende Eerste Handelingen (LEH)

 • Ziektebeelden
 • Reanimatie en AED
 • Carrousel van scenario’s
 • Nabespreking en theoretisch kader
 • Evaluatie en afsluiting
Voorwaarden Cursist moet fysiek in staat zijn om praktische handelingen uit te kunnen voeren.
Bewijs van deelname De kandidaat dient het Bewijs van deelname te tonen bij aanvang van de praktijkdag. Dit Bewijs behaalt de kandidaat door de Herhaling BHV e-learning door te nemen en vervolgens de twee deelexamens met succes af te ronden.
Certificaat Iedere kandidaat die de Herhaling BHV met goed gevolg aflegt, voldoet aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbo-wet. De kandidaat ontvangt een digitaal deelnamecertificaat in het profiel en een pas.
Geldigheid certificaat Afhankelijk van het type organisatie en de mogelijke incidenten is het certificaat 1 of 2 jaar geldig. Kandidaten kunnen ieder jaar of per 2 jaar herhalen met de cursus Herhaling BHV.
Prijs  € 185,00 exclusief btw