BHV Herhaling (1 praktijkdag)

Binnen iedere organisatie is de bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht. Iedereen moet goed voorbereid zijn op mogelijke ongevallen, brand en ontruiming. Daarom is het noodzakelijk de BHV-organisatie goed op orde te houden. Dat kan met onze klassikale opleidingen, onze combinatie e-learning & praktijk cursussen of e-learning only pakketten.

Inhoud van de cursus: Herhaling BHV (1 praktijkdag)

 
1 praktijkdag
DoelstellingNa de herhalingstraining is de kandidaat in staat:

 • Eerste hulp te verlenen bij ongevallen
 • Bij brand actief op te treden
 • Bij noodsituaties te kunnen alarmeren en medewerkers en bezoekers te evacueren
 • Het BHV-plan van uw organisatie uit te voeren bij calamiteiten en te testen
 • Uw BHV-organisatie actief te houden
 • Nieuwe ontwikkelingen te leren
DoelgroepVoor iedereen die belast is met de bedrijfshulpverlening in uw organisatie, in het kader van de Arbo-wet (artikel 15) BHV-taken moet kunnen uitvoeren en die in het bezit is van een geldig BHV Basis certificaat wat verlengd moet worden binnen de gestelde termijn.
Cursusduur1 praktijdag
TalenNederlands
Cursuspakket
 • Praktijkdag
 • Gebruik van verband- en blusmiddelen en AED
 • Inzet van een LOTUS-slachtoffer
CursusinhoudPraktijkdag

Deel Brand & Ontruiming (BOC)

 • Carrousel van scenario’s
 • Nabespreking en theoretisch kader
 • Praktijk brand blussen

Deel Levensreddende Eerste Handelingen (LEH)

 • Ziektebeelden
 • Reanimatie en AED
 • Carrousel van scenario’s
 • Nabespreking en theoretisch kader
 • Evaluatie en afsluiting
VoorwaardenCursist moet fysiek in staat zijn om praktische handelingen uit te kunnen voeren.
CertificaatIedere cursist die de cursus Herhaling BHV met goed gevolg aflegt, voldoet aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbo-wet. De cursist ontvangt een digitaal deelnamecertificaat in het profiel.
Geldigheid certificaatHet certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid met 1 jaar vernieuwen door opnieuw de cursus Herhaling BHV te volgen
Prijs € 230,00 exclusief btw