IECEx Examens

IECEx 05 Persoonscertificaat

Wil je internationaal je vaardigheden aantonen op het gebied van explosieveiligheid? Met het IECEx05 certificaat van persoonlijke competentie, kun je over de gehele wereld bij bedrijven die dit certificatieschema hebben aanvaard aantonen dat je over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt. Zo’n persoonscertificaat vraag je aan als je aan alle voorwaarden voldoet. Je hebt voor je aanvraag een Attestation nodig en een ‘evidence file’ (document waarin je werkgever je werkervaring vastlegt).

In dit document van IECEx tref je een uitgebreide (Engelstalige) beschrijving van de inhoud van de examen van alle IECEx-units.

Het IECEx examensysteem is modulair opgezet. Dat wil zeggen dat je afhankelijk van je functie één of meer examens kunt afleggen. De keuze hiervan wordt vaak voorgeschreven door je opdrachtgever en werkgever. Het examen van unit 001: Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen is een startmodule voor alle andere modules. Daarna maak je afhankelijk van je functie een nadere keuze.

Overzicht functies en bijbehorende examensIECEx-Examen
Veiligheidskundigen, verantwoordelijken voor zonering en procestechnologen001 en 002
Installatietechnici001 en 003
Onderhoudstechnici001, 003 en 004
Reparatietechnici van Ex-apparatuur001 en 005
Inspecteurs van apparatuur in ATEX-zones001, 006, 007 en 008
Ontwerpers van installaties voor ATEX-zones001, 002 en 009
Auditors van installaties voor ATEX zones001, 002, 008 en 009

 

ATEX IECEx theorie-examens

IECEx-module001Toepassing van basisprincipes van bescherming, gebruikt in explosieve omgevingen€179,-
IECEx-module002 (gas)Uitvoeren van classificatie van explosieve omgevingen (gas)€179,-
IECEx-module002 (stof)Uitvoeren van classificatie van explosieve omgevingen (stof)€164,-
IECEx-module003Installatie van explosieveilige apparatuur en kabelsystemen€164,-
IECEx-module004Onderhoud van apparatuur in explosieve omgevingen€164,-
IECEx-module005Revisie en reparatie van explosieveilige apparaten€164,-
IECEx-module006Het testen van elektrische installaties in of geassocieerd met een explosieve omgeving€164,-
IECEx-module007Uitvoeren van visuele en nauwkeurige inspecties van elektrische installaties in of geassocieerd met een explosieve omgeving€164,-
IECEx-module008Uitvoeren van gedetailleerde inspecties van elektrische installaties in of geassocieerd met een explosieve omgeving€164,-
IECEx-module009Het ontwerpen van elektrische installaties in of geassocieerd met een explosieve omgeving€179,-