ATEX Awareness

In de online training ATEX Awareness worden cursisten bewust gemaakt van de basisprincipes van explosies, hoe een explosie-omgeving tot stand komt, hoe voorzichtig je moet zijn, en wat voor veiligheidsmaatregelen je moet nemen. Vooral gas, nevel- en stofexplosies komen aan de orde. ATEX 114 en ATEX 153 zijn de nieuwe richtlijnen die vanaf 2016 zijn opgenomen.

De ATEX 153 richtlijn is opgenomen in de ARBO wetgeving. De ATEX 114 richtlijn is van toepassing op fabrikanten van beveiligingssystemen en apparaten die gebruikt worden op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.
Deze richtlijnen hebben tot doel de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen. De ATEX richtlijn geeft minimale voorschriften weer waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken.

Inhoud van de online Atex Awareness cursus

 
ATEX awareness online training
Doelstelling Na de training bent u bekend met explosieonveilige omgevingen veroorzaakt door gas, stof of nevel. In de training wordt aandacht besteed aan het werken in een explosiegevaarlijke omgeving en is geschikt voor iedereen die mogelijk met gas of stof in aanraking kan komen.
Doelgroep Voor iedereen die in een ATEX omgeving kortdurende werkzaamheden moet verrichten en die basale kennis moet bezitten van gas- en stofexplosies om zodoende deze te kunnen voorkomen.
Cursusniveau MBO
Cursusduur Ca. 1,5 uur

 

Cursusinhoud online training

  • 1 online module inclusief een oefentoets
  • Digitaal naslagwerk
  • Online proefexamen
Modules De online ATEX training bestaat uit de volgende modules:

  • ATEX Awareness
Online naslagwerk Tijdens de digitale cursus heeft de cursist de beschikking over het digitale naslagwerk met alle richtlijnen en examenstof.
Online eindexamen De cursus wordt afgesloten met het online eindexamen.
Certificaat Nadat u de eindtoets succesvol heeft afgerond, ontvangt u in ‘Mijn profiel’ het digitale certificaat als PDF- document. Deze kunt u direct downloaden en printen.
Ca. twee weken na de uitslag ontvangt u, indien geslaagd, per post een pasje in creditcard formaat.
Registratie Certificaten worden geregistreerd in de PlusPort Academy. Cursisten ontvangen tijdig een oproep voor vernieuwing van het certificaat.
Prijs  €49,- exclusief BTW