Veilig werken langs de weg

Werken langs de weg brengt risico’s met zich mee. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als wegwerkers werkzaamheden onveilig uitvoeren. Met de cursus Veilig werken langs de weg doorlopen uw wegwerkers stap voor stap de richtlijnen die zijn vastgesteld in de Bouw CAO, artikel 70.

Inhoud van de cursus: Veilig Werken Langs de Weg Totaal

 
E-learning en online toets
DoelstellingOp veilige wijze werkzaamheden langs en op de snelweg en langs de weg binnen de bebouwde kom kunnen uitvoeren.
Doelgroep
Het certificaat is verplicht voor wegwerkers en wegvoorbereiders. Iedereen die langs de weg werkzaamheden uitvoert, dient het Veilig werken langs de weg certificaat te behalen. De cursist heeft geen vooropleiding nodig om de cursus te volgen.
CursusduurCa. 4 uur
TalenNederlands
Cursuspakket
  • 4 e-learning modules inclusief oefentoetsen
  • Online naslagwerk
  • Online toets
Cursusinhoud
  • Beleid en proces
  • Maatregelen toepassen Autosnelwegen (96A)*
  • Maatregelen toepassen Niet-Autosnelwegen (96B)*
  • Materiaal en materieel in de praktijk

*De cursus is verkrijgbaar als Totaalcombinatie en als cursuspakket specifiek Autosnelwegen (96A) of Niet-Autosnelwegen (96B)

Online eindtoetsNa de e-learning modules wordt de cursus afgesloten met een online toets. De toets duurt 60 minuten.
CertificaatIedere cursist die is geslaagd voor de eindtoets ontvangt een certificaat in zijn/haar profiel.
Geldigheid certificaat Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.
PrijzenTotaalpakket (96A en 96B) : € 89,00 exclusief btw
Autosnelwegen (96A): € 79,00 exclusief btw
Niet-Autosnelwegen (96B): € 79,00 exclusief btw