Inhoud

Het cursuspakket bestaat uit een digitale Veilig werken langs de weg cursus en een digitaal examen. De online cursus is de perfecte voorbereiding op de online eindtoets. Met de cursus Veilig werken langs de weg doorlopen uw wegwerkers stap voor stap de richtlijnen die zijn vastgesteld in de Bouw CAO, artikel 70. De richtlijnen zijn opgesteld door CROW en gepubliceerd in het handboek wegafzetting.

Inhoud van de cursus Veilig Werken Langs de Weg

 
Veilig werken langs de weg totaal
Doelstelling Op veilige wijze langs de weg werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Doelgroep Het certificaat is verplicht voor wegwerkers en wegvoorbereiders. Iedereen die langs de weg werkzaamheden uitvoert, dient het Veilig werken langs de weg certificaat te behalen. De cursist heeft geen vooropleiding nodig om de cursus te volgen.
Cursuspakket Online training.
Cursusniveau MBO
Cursusinhoud Met de online training leert u alles wat u moet weten over veilig werken langs de weg. Deze training bestaat uit:

  • 6 online modules inclusief een oefentoets per module
  • digitaal naslagwerk
  • online theorie-examen
Modules De Veilig Werken Langs de Weg Totaalcursus bestaat uit de volgende modules:

  • Beleidskader
  • Ongevallentheorie
  • Risico’s en maatregelen
  • Maatregelen toepassen Bebouwde kom (96B) (Losse training voor niet-autosnelwegen: €79,-)
  • Maatregelen toepassen Snelwegen (96A) (Losse training voor autosnelwegensnelwegen: €79,-)
  • De praktijk
Digitaal naslagwerk Tijdens de online cursus heeft de cursist de beschikking over het digitale naslagwerk met alle richtlijnen en examenstof.
Online oefentoetsen Elke module wordt afgesloten met een oefentoets inclusief feedback op de gegeven antwoorden.
Online examen De cursus wordt afgesloten met het online theorie-examen.
Cetificaat Als de cursist geslaagd is voor het online examen ontvangt men een digitaal certificaat en bijbehorend pasje in creditcard formaat per post. Dit certificaat is 5 jaar geldig.
Registratie Certificaten worden geregistreerd in de PlusPort Academy. De cursist ontvangt tijdig een oproep voor verlenging van het certificaat.
Prijs € 89,-