VOL-VCA klassikaal

Bij werkzaamheden met een verhoogd risico op lichamelijk letsel en materieelschade is de medewerker verplicht om in ieder geval in het bezit te zijn van een geldig VCA-diploma. Afhankelijk van de taken en verantwoordelijkheden moet de medewerker een diploma behalen voor Basisveiligheid VCA, VOL-VCA voor operationeel leidinggevenden of VIL-VCU voor uitzendorganisaties. Zowel Basis VCA en VOL-VCA zijn beschikbaar als een 1-daagse cursus met aansluitend het VCA-examen. De cursus wordt verzorgd door een ervaren VCA docent.

Bekijk ook onze cursussen en examens in andere talen

Inhoud van de cursus: VOL-VCA

 
Klassikale training met examen
Doelstelling Na de training weet de kandidaat:

 • Wat gedrag kan veroorzaken in het kader van veilig werken
 • Hoe veiliger werken leidt tot minder (bijna-) ongevallen
 • Hoe een veiligere werkomgeving kan worden gecreëerd
Doelgroep
Operationeel Leidinggevenden en Hoofdaannemers
Cursusduur
1 dag
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • Lesboek
 • Klassikale training
 • Examen
 • Online naslag
 • Online SSVV-voorbeeldexamen
 • Online PlusPort voorbeeldexamen
 • Online extra documenten

Belangrijk:
Hoewel het lesboek direct wordt verzonden, duurt het in de praktijk minimaal 4 werkdagen voordat het lesboek per post is ontvangen.

Cursusinhoud
 • Arbowetgeving
 • Gevaarlijke stoffen & etikettering
 • Veilig werken met elektriciteit
 • Brand- en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimten
 • Werkplekeisen algemeen
 • Hijs- en hefwerktuigen
 • Werken op hoogte
 • Handgereedschap & gereedschapsmachines
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
Examen Het CBT VCA examen wordt aansluitend na de klassikale training verzorgd. Het examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen. U krijgt maximaal 75 minuten de tijd voor het examen. U dient 4.515 punten (64,5%) te behalen om te slagen.
Diploma

Iedere cursist die slaagt ontvangt het VCA- diploma plus een plastic pas. Dit diploma is 10 jaar geldig.

Verdere informatie: 

België
Nederland en België hebben een lange traditie van samenwerking op het gebied van VCA. Dit heeft ertoe geleid dat België inmiddels precies hetzelfde systeem gebruikt als Nederland. Nederlandse en Belgische VCA-diploma’s zijn dan ook gelijkwaardig en in beide landen geldig.

Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk
Vaak kunt u met uw VCA-diploma ook in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk aan de slag. Het is uiteindelijk uw opdrachtgever die dit bepaalt. Andersom geldt dat de Duitse, Franse en Oostenrijkse varianten van VCA hier in principe ook worden geaccepteerd, waarbij de opdrachtgever weer bepaalt.

Andere landen
Andere landen gebruiken (nog) geen met VCA vergelijkbare veiligheidssystemen. Uw diploma is daar in principe niet geldig, net zomin als VCA-varianten uit andere landen in Nederland geldig zijn.

Register Het diploma wordt geregistreerd in het Centraal Diploma Register VCA (CDR). Tevens wordt het nummer geregistreerd in het profiel in de PlusPort Academy waardoor de cursist tijdig een oproep voor vernieuwing ontvangt.
Prijs  € 285,00 exclusief btw