VIL-VCU e-learning en examen

Bij werkzaamheden met een verhoogd risico op lichamelijk letsel en materieelschade is de medewerker verplicht om in ieder geval in het bezit te zijn van een geldig VCA-diploma. Afhankelijk van de taken en verantwoordelijkheden moet de medewerker een diploma behalen voor Basisveiligheid VCA, VOL-VCA voor operationeel leidinggevenden of VIL-VCU voor uitzendorganisaties. De e-learning modules voldoen altijd aan de laatste eindtermen zodat u niet voor verrassingen komt te staan tijdens het examen en tijdens uw werk.

Bekijk ook onze cursussen en examens in andere talen

Inhoud van de cursus: VIL-VCU

 
E-learning en examen
Doelstelling Na de training weet de kandidaat:

 • Wat gedrag kan veroorzaken in het kader van veilig werken
 • Hoe veiliger werken leidt tot minder (bijna-) ongevallen
 • Hoe een veiligere werkomgeving kan worden gecreëerd
 • De risico’s van het uitzendwerk en de specifieke situatie bij de inlener

U bent een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en uitgeleende medewerkers en helpt u uw kandidaat zijn of haar plek te vinden in het VGM-systeem van de inlener.

Doelgroep
Intercedenten in de uitzendbranche die personeel leveren aan VCA-gecertificeerde bedrijven.
Cursusduur
Ca. 7 uur
Talen Nederlands en Engels
Cursuspakket
 • 12 e-learning modules inclusief oefentoetsen
 • Online naslagwerk
 • Online voorbeeldexamens
 • Online extra documenten
Cursusinhoud Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden

 • Regelgeving en veiligheidsregels
 • Veilig werken, overleg en inspectie
 • Preventie

Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden

 • De werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Deel C: Beheersen van specifieke gevaren

 • Gevaarlijke Stoffen
 • Elektriciteit en straling
 • Brand en explosie

Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties

 • Ongevallen
 • Noodsituaties
Examen Het CBT VCA examen wordt verzorgd op ruim 50 examenlocaties.  Het examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen. U krijgt maximaal 75 minuten de tijd voor het examen. U dient 4.515 punten (64,5%) te behalen om te slagen.
Diploma Iedere cursist die slaagt ontvangt het VIL-VCU- diploma plus een plastic pas. Dit diploma is 10 jaar geldig.
Register Het diploma wordt geregistreerd in het Centraal Diploma Register VCA (CDR). Tevens wordt het nummer geregistreerd in het profiel in de PlusPort Academy waardoor de cursist tijdig een oproep voor vernieuwing ontvangt.
Prijzen E-learning & examen: € 159,00 exclusief btw
Losse e-learning: € 99,00 exclusief btw
Los examen: € 89,00 exclusief btw