NEN 3140 VP/VOP

Wanneer er gewerkt wordt aan elektrische laagspanningsinstallaties is het noodzakelijk om de instructies van de NEN-3140 norm te volgen. Een instructie is cruciaal om elektrotechnische risico’s inzichtelijk te krijgen. De theorie middels e-learning neem je op eigen temp door. Tijdens de praktijk ga je aan de slag met het veilig uitvoeren van elektrotechnische installaties en het veilig gebruiken van machines en gereedschappen.

Inhoud van de cursus: NEN 3140 VP/VOP

 
E-learning met een halve praktijkdag
Doelstelling Na de training is de cursist in staat:

 • de relevante wet- en regelgeving te benoemen
 • de risico’s van aanraking en kortsluiting te benoemen
 • Het aanrakings- en kortsluitgevaar te bepalen en de daarbij behorende veilige afstanden en PBM’s te hanteren
 • risicoverhogende omstandigheden te herkennen.
 • het systeem van aanwijzingen in eigen woorden te vertellen
 • om op een juiste en veilige manier afschermingen verwijderen en terug te plaatsen
 • om op een juiste en veilige manier componenten spanningsloos maken
 • om op een juiste en veilige manier te werken aan ELV-ketens.
 • om op een juiste en veilige manier apparatuur te gebruiken in nauwe geleidende ruimtes
Doelgroep Kandidaten die werken nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Vanuit arbowet en regelgeving worden eisen gesteld om zo veilig en gezond mogelijk te werken. Met deze certificering laat u zien dat u veilig werkt, procedures kent en risico’s kunt inschatten.
Cursusduur Ca. 6 uur online leren & een halve praktijkdag
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • 6 e-learning modules
 • Online naslagwerk
 • Praktijkdag
Cursusinhoud E-learning NEN 3140

 • 6 e-learning modules inclusief oefentoets per module
 • Online naslagwerk
 • Online examen (verplicht af te ronden vòòr de praktijkdag)

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de praktijkdag:

 • Relevante kennis van de NEN 3140 en Arbowet- en regelgeving
 • Inzicht in gevaren bij het werken met elektriciteit
 • Personeel, taken en aanwijzingen
 • Gebruik van veilig materiaal en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Beginselen voor het veilig uitvoeren van onderhoud
 • Veilig werken aan of in de nabijheid van spanningsloze, onder spanning staande en spanningsvoerende delen
 • Basisbeginselen elektrotechniek
 • Spanningsloos maken van installatie
 • Montage van stekkers en contrastekkers
Voorwaarden De cursist heeft ervaring met installatiewerkzaamheden.
Bewijs van deelname De cursist dient het Bewijs van deelname te tonen bij aanvang van de praktijkdag. Het bewijs wordt behaalt door de e-learning succesvol af te ronden.
Certificaat Als de e-learning en de praktijkdag succesvol zijn afgerond ontvangt de cursist een certificaat in zijn/haar profiel. Met dit bewijs toont u aan dat u kennis hebt genomen van de norm NEN 3140 Let op: Dit bewijs is géén diploma.
Prijs  € 295,- exclusief btw