Inhoud

Het cursuspakket bestaat uit een digitale NEN 3140 cursus, het landelijk examen en officieel certificaat. De online cursus is de ideale voorbereiding op het NEN 3140 examen. Na de cursus neemt u deel aan het examen bij u in de buurt. Kies met het NEN 3140 cursuspakket voor comfort en snelheid. PlusPort  regelt alles voor u vanaf uw inschrijving tot aan het behalen van uw certificaat.

Cursusprogramma

Online leermodules

 • Veiligheidsbepalingen Elektriciteit
 • Preventie en Veiligheid
 • Veilig werken met Elektriciteit
 • Gebruik van middelen
 • Elektriciteit in de praktijk
 • Installatieverantwoordelijke
 • Onbeperkt oefenen met oefentoetsen en proefexamens als ideale voorbereiding op het officiële examen.
 • Leer van de fouten die u heeft gemaakt door terug te kijken met feedback.

Typen NEN 3140 certificering

U kunt als individu verschillende typen NEN 3140 certificaten halen. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden:

NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP)€ 195,00
NEN 3140 Vakbekwaam Persoon (VP)
€ 195,00
NEN 3140 VOP E-learning Only€ 99,00
NEN 3140 VP E-learning Only€ 99,00
NEN 3140 Klassikaal (VP of VOP) 1 daagse herinstructie ACTIE€ 225,00
NEN 3140 Installatieverantwoordelijke (IV)€ 225,00
NEN 3140 Werkverantwoordlijke€ 225,00
Losse examens (inclusief proefexamen)
NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP)€ 99,00
NEN 3140 Vakbekwaam Persoon (VP)€ 99,00
NEN1010
NEN 1010 Laagspanningsinstallaties (klassikale training zonder examen) ACTIE€ 225,00

Voordelen NEN3140 cursus bij PlusPort

Bereid u door middel van oefentoetsen en proefexamens optimaal voor op het schriftelijk examen. Bij deelname aan de NEN3140 VP of VOP cursus heeft u ook toegang tot het digitale NEN3140 handboek dat dient als naslagwerk. Met het digitale handboek kunt u eenvoudig en bovendien snel, specifieke informatie opzoeken.

Officieel certificaat

Bij PlusPort ontvangt u het officiële NEN3140 certifi­caat en is drie jaar geldig. Om het NEN 3140 certifi­caat te behalen dient u het landelijke examen met een voldoende af te ronden. Deelname aan dit examen kunt u via PlusPort regelen. Om u echter optimaal voor te bereiden, heeft PlusPort ook een cursuspakket beschikbaar, waarbij alles tot aan uw certifi­cering voor u wordt geregeld.

NEN 3140 Klassikaal

1 daagse cursus NEN3140 klassikaal
De NEN 3140 cursus kunt u klassikaal volgen. Het is een 1 daagse cursus zonder een aansluitend NEN 3140 examen.

De Arbowet verplicht de werkgever en werknemer een elektrisch veilige werksituatie te creëren. De richtlijn NEN 50110/ NEN 3140 helpt om deze elektrische veiligheid te waarborgen. Deze norm geldt niet alleen voor de elektrotechnische installatiebranche, maar voor alle technici die met elektrotechnische installaties in aanraking komen.

Deze klassikale cursus is een vertaling van de NEN 3140 naar de directe praktijk. Een praktijk waarin veilig werken aan, met en in de omgeving van elektrotechnische installaties voor elektrotechnici en niet- elektrotechnici een vereiste is. Met deze cursus leert u op een praktische manier de norm toe te passen in uw eigen werksituatie.

Wat kunt u allemaal verwachten van de 1 daagse NEN 3140 cursus:

 • Lesmateriaal
 • Klassikale opleiding
 • Klassikale training aan de hand van ruim 10 cases uit de praktijk
 • Verklaring van deelname
 • Catering (koffie/thee, lunch)

Voor wie

Deze eendaagse NEN 3140 cursus bedoeld voor elektrotechnisch onderlegde personen, die elektrotechnische werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties verrichten als ook voor niet- elektrotechnici die in hun dagelijkse werkzaamheden elektrotechnische risico’s lopen of op andere wijze met elektrotechnische risico’s te maken hebben.

Voorbereiding

U hoeft zich niet specifiek voor te bereiden, dan alleen het document te lezen dat u bij de bevestigingsmail ontvangt.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal ontvangt u bij aanvang van de cursus van de docent.

Training

Tijdens de klassikale cursus verkrijgt u meer inzicht in de mogelijke gevaren en consequenties.

U leert onder andere:

 • Op een praktische manier de norm toe te passen in uw eigen werksituatie
 • Elektrische veiligheid te waarborgen met ondersteuning van de NEN 3140 norm
 • Elektrische veiligheid te waarborgen door bewustwording en verantwoordelijkheid
 • De norm toepassen aan de hand van ruim 10 cases uit de praktijk
 • De praktijkcases zijn voor iedereen, ongeacht achtergrond of rol, interessant en geven inzicht in het toepassen van de norm.

Resultaat

Het eindresultaat van de cursus zorgt ervoor dat u moeiteloos de NEN 3140 norm kunt toepassen in uw eigen werkomgeving. U bent zich ten alle tijden bewust van mogelijke gevaren en weet risico’s uit te sluiten of reduceren tot een acceptabel niveau.

Verklaring van deelname

Als bewijs dat u de klassikale NEN3140 opleiding heeft gevolgd, ontvangt u een “Verklaring van deelname”. Deze verklaring is geen NEN3140 certificaat.

Cursusduur

De klassikale NEN 3140 cursus betreft een eendaagse cursus die bestaat uit twee dagdelen.

Cursusniveau

MBO