Praktijk

Tijdens de twee praktijkdagen komt het volgende aan de orde:

  • Theoretische uitleg
  • Praktijkopdrachten uitvoeren o.b.v. een trainer
  • Praktijkopdrachten zelf uitvoeren onder toezicht van een trainer
  • Aansluitend het theorie- en praktijkexamen

BLVA Theorie examen

Het theorie examen duurt 45 minuten. U krijgt 20 vragen, waarvan u minimaal 14 goed dient te beantwoorden om te kunnen slagen. U dient geslaagd te zijn voor het theorie examen om deel te kunnen nemen aan het aansluitende praktijk examen.

BLVA Praktijk examen

Het praktijk examen duurt 90 minuten en bestaat uit examenopdrachten, welke vooraf door het exameninstituut zijn bepaald. U bent geslaagd indien u minimaal het cijfer 6.0 heeft behaald.

BLVA Certificaat

Nadat u geslaagd bent, ontvangt u binnen ca. 3 weken het BLVA certificaat en BLVA pas in creditcard formaat. Het BLVA certificaat is vijf jaar geldig.