Hoofd BHV

Een goed ingerichte bedrijfsnoodorganisatie valt of staat met de deskundigheid van het Hoofd BHV. De belangrijkste taken van het Hoofd BHV Strategisch zijn het inrichten en borgen van de bedrijfsnoodorganisatie.

Inhoud van de cursus: Basiscursus Hoofd BHV

 
3 praktijkdagen
Doelstelling Na de training is de kandidaat in staat:

 • Een actueel beleidsplan op te stellen
 • De bedrijfshulpverleningsorganisatie inrichten volgens de geldende normen
 • Inzicht in bedrijfsnoodorganisaties op basis van NEN8112:2017;
 • Ontwerp van de bedrijfsnoodorganisatie
 • Implementatie en borging van het beleid
Doelgroep Deze cursus is bestemd voor een cursist die:

 • Managementverantwoordelijkheid draagt voor (een onderdeel van) de bedrijfsnoodorganisatie;
 • Verantwoordelijk is voor het voorbereiden, implementeren en het in standhouden van de bedrijfsnoodorganisatie en de bedrijfshulpverlening in de organisatie;
 • De bedrijfsnoodorganisatie en de bedrijfshulpverlening wil inrichten conform NEN8112:2017
 • Voorwaarde voor deelname is dat de cursist beschikt over MBO+ werk- en denkniveau
Cursusduur 3 praktijkdagen
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • Lesboek van het NIBHV, NEN8112:2017 en een USB-stick. Deze worden op de 1e dag uitgereikt
 • 3 praktijkdagen
Cursusinhoud Als Hoofd BHV bent u beleidsmatig verantwoordelijk voor Arbozaken, bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening in de organisatie waarin u werkzaam bent. De taken van een Hoofd BHV zijn bijvoorbeeld het organiseren van de bedrijfshulpverlening en het zorgen voor communicatie. Deze cursus sluit hierop aan door onder andere aandacht te besteden aan:

 • Risicoanalyse
 • Beheersmaatregelen
 • Noodscenario’s
 • Ontwerp van de bedrijfsnoodorganisatie
 • Implementatie en boring van het beleid
 • Communicatie met diverse partijen
Examen Let op, voor het examen dient een aparte inschrijving gedaan te worden. Dit examen kan aangevraagd worden per mail. Examen doen kan:

 • Als de Basiscursus Hoofd BHV gevolgd is.
 • Een beleidsplan voor eigen organisatie is geschreven.
 • ​Het beleidsplan uiterlijk 7 werkdagen voorafgaand aan het examen in PDF is gemaild naar customersupport@plusport.com

Het examen bestaat uit twee delen: een korte presentatie en een gesprek met de examencommissie.

Certificaat Bij gebleken geschiktheid ontvangt de kandidaat een digitaal deelnamecertificaat en pas per post.
Prijs  € 995,00 exclusief btw