BHV ploegleider (e-learning & praktijk)

De verantwoordelijkheid van de Ploegleider BHV is de inzet van BHV’ers met onder andere de juiste communicatie en middelen in goede banen te leiden. Kies voor de ideale combinatie van online leren en een praktijkdag! De cursist neemt de theorie door in eigen tijd en tempo en volgt op één van onze 60 locaties de praktijk.

Inhoud van de cursus: Basiscursus Ploegleider BHV (e-learning & praktijk)

 
E-learning en praktijk
Doelstelling Na de training is de kandidaat in staat:

 • Hoe een ontruimingsoefening georganiseerd moet worden
 • Hoe een BHV-team aangestuurd moet worden
 • Hoe eenduidig en helder gecommuniceerd moet worden (met en zonder portofoon)
 • Hoe BHV-middelen gecontroleerd en beheerd moeten worden
Doelgroep Als de organisatie meerdere BHV’ers in dienst heeft is het advies om 1 of meerdere ploegleiders op te leiden. Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die een groep BHV’ers operationeel kunnen aansturen tijdens een calamiteit.
Cursusduur E-learning Basiscursus Ploegleider: c.a. 3 uur
De praktijkdag duurt van 08.30 uur tot 15.00 uur.
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • E-learning Basiscursus Ploegleider inclusief 2 theorie-examens
 • Praktijkdag
 • Gebruik van verband- en blusmiddelen en AED
 • Inzet van een LOTUS-slachtoffer
Cursusinhoud E-learning Basiscursus Ploegleider BHV

 • e-learning modules inclusief audio
 • Naslagwerk
 • Oefentoetsen
 • Onlinetheorie-examen (verplicht af te ronden vòòr de praktijkdag)
 • Bewijs van deelname

Praktijk

 • Vragen m.b.t. e-learning
 • Inzetoefening
 • Scenario-oefeningen
 • Communicatietraining met portofoons
 • Leren leidinggeven aan een groep BHV’ers
 • Evaluatie en afsluiting 
Voorwaarden Cursist moet fysiek in staat zijn praktische handelingen uit te kunnen voeren. De cursist moet In het bezit zijn van een geldig BHV-certificaat/draagpas.
Bewijs van deelname De kandidaat dient het Bewijs van deelname te tonen bij aanvang van de praktijkdag. Dit Bewijs behaalt de kandidaat door de Basiscursus Ploegleider BHV e-learning door te nemen en vervolgens het theorie-examen met succes af te ronden.
Certificaat Iedere kandidaat die de Basiscursus Ploegleider BHV met goed gevolg aflegt, ontvangt een digitaal deelnamecertificaat in het profiel en een pas.
Geldigheid certificaat Afhankelijk van het type organisatie en de mogelijke incidenten is het certificaat 1 of 2 jaar geldig. Kandidaten kunnen ieder jaar of per 2 jaar herhalen met de cursus Herhaling Ploegleider BHV.
Prijs  € 249,00 exclusief btw