BHV ploegleider (e-learning & praktijk)

LET OP:
Met ingang van 25 september 2021 is het verplicht om bij horecabedrijven een coronatoegangsbewijs te tonen. Al onze BHV cursussen vinden plaats bij horecabedrijven, met uitzondering van de locatie Groningen. Dit betekent dat je tijdens de cursusdag een coronatoegangsbewijs moet tonen om mee te kunnen doen met de BHV cursusdagen.


De verantwoordelijkheid van de Ploegleider BHV is de inzet van BHV’ers met onder andere de juiste communicatie en middelen in goede banen te leiden. Kies voor de ideale combinatie van online leren en een praktijkdag! De cursist neemt de theorie door in eigen tijd en tempo en volgt op één van onze 60 locaties de praktijk.

Inhoud van de cursus: Basiscursus Ploegleider BHV (e-learning & praktijk)

 
E-learning en praktijk
Doelstelling Na de training is de cursist in staat:

 • Hoe een ontruimingsoefening georganiseerd moet worden
 • Hoe een BHV-team aangestuurd moet worden
 • Hoe eenduidig en helder gecommuniceerd moet worden (met en zonder portofoon)
 • Hoe BHV-middelen gecontroleerd en beheerd moeten worden
Doelgroep Als de organisatie meerdere BHV’ers in dienst heeft is het advies om 1 of meerdere ploegleiders op te leiden. Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die een groep BHV’ers operationeel kunnen aansturen tijdens een calamiteit.
Cursusduur Ca. 3 uur online leren & 1 praktijkdag
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • E-learning Basiscursus Ploegleider BHV
 • Praktijkdag
 • Gebruik van verband- en blusmiddelen en AED
 • Inzet van een LOTUS-slachtoffer
Cursusinhoud E-learning Basiscursus Ploegleider BHV

 • 6 e-learning modules inclusief oefentoets per module
 • Naslagwerk
 • Online theorie-examen (verplicht af te ronden vòòr de praktijkdag)

Praktijk

 • Vragen m.b.t. e-learning
 • Inzetoefening
 • Scenario-oefeningen
 • Communicatietraining met portofoons
 • Leren leidinggeven aan een groep BHV’ers
 • Evaluatie en afsluiting 
Voorwaarden Cursist moet fysiek in staat zijn praktische handelingen uit te kunnen voeren. De cursist moet In het bezit zijn van een geldig BHV-certificaat/draagpas.
Bewijs van deelname De cursist dient het Bewijs van deelname te tonen bij aanvang van de praktijkdag. Dit Bewijs behaalt de cursist door de Basiscursus Ploegleider BHV e-learning door te nemen en vervolgens het theorie-examen met succes af te ronden.
Certificaat Iedere cursist die de Basiscursus Ploegleider BHV met goed gevolg aflegt, ontvangt een digitaal certificaat in het profiel.
Geldigheid certificaat Het certificaat Ploegleider BHV is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen de geldigheid vernieuwen met 1 jaar door de cursus Herhaling Ploegleider BHV te volgen.
Prijs  € 259,00 exclusief btw