BHV ploegleider (2 praktijkdagen)

LET OP:
Met ingang van 25 september 2021 is het verplicht om bij horecabedrijven een coronatoegangsbewijs te tonen. Al onze BHV cursussen vinden plaats bij horecabedrijven, met uitzondering van de locatie Groningen. Dit betekent dat je tijdens de cursusdag een coronatoegangsbewijs moet tonen om mee te kunnen doen met de BHV cursusdagen.


Heeft u meerdere BHV-ers in dienst? Het advies is dan om 1 of meerdere ploegleiders op te leiden. De Ploegleider BHV geeft leiding aan het BHV- team binnen uw organisatie. De verantwoordelijkheid van de Ploegleider BHV is de inzet van BHV-ers met onder andere de juiste communicatie en middelen in goede banen te leiden.

Inhoud van de cursus: Basiscursus Ploegleider BHV (2 dagen)

 
2 lesdagen
Doelstelling Na de training is de cursist in staat:

 • Hoe een ontruimingsoefening georganiseerd moet worden
 • Hoe een BHV-team aangestuurd moet worden
 • Hoe eenduidig en helder gecommuniceerd moet worden (met en zonder portofoon)
 • Hoe BHV-middelen gecontroleerd en beheerd moeten worden
Doelgroep Als de organisatie meerdere BHV’ers in dienst heeft is het advies om 1 of meerdere ploegleiders op te leiden. Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die een groep BHV’ers operationeel kunnen aansturen tijdens een calamiteit.
Cursusduur Twee niet-aaneengesloten lesdagen.
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • Lesboek coördinator BHV van het NIBHV. (Het boek ontvangt de cursist op de 1e lesdag)
 • Twee lesdagen
 • Als extra service ontvangt de cursist toegang tot onze e-learning totdat deze is geslaagd
Cursusinhoud Lesdag 1: Basiscursus Ploegleider BHV

 • BHV-organisatie
 • Arbowetgeving
 • BHV-structuur
 • Externe hulpmiddelen
 • Materialen en communicatie
 • Inzet bij een calamiteit
 • Ontruiming
 • Inzetoefening

Lesdag 2: Basiscursus Ploegleider BHV

 • Terugblik eerste lesdag
 • Theorie-examen
 • Inzetoefening
 • Scenario-oefeningen
Voorwaarden De cursist moet fysiek in staat zijn praktische handelingen uit te kunnen voeren. De cursist moet in het bezit zijn van een geldig BHV-certificaat.
Certificaat Bij gebleken geschiktheid ontvangt de cursist een digitaal certificaat.
Geldigheid Certificaat Het certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid vernieuwen met 1 jaar door de cursus Herhaling Ploegleider BHV (1dag) te volgen.
Prijs € 435,00 exclusief btw