BHV ploegleider (2 praktijkdagen)

Heeft u meerdere BHV-ers in dienst? Het advies is dan om 1 of meerdere ploegleiders op te leiden. De Ploegleider BHV geeft leiding aan het BHV- team binnen uw organisatie. De verantwoordelijkheid van de Ploegleider BHV is de inzet van BHV-ers met onder andere de juiste communicatie en middelen in goede banen te leiden.

Inhoud van de cursus: Basiscursus Ploegleider BHV (2 dagen)

 
2 praktijkdagen
Doelstelling Na de training is de kandidaat in staat:

 • Hoe een ontruimingsoefening georganiseerd moet worden
 • Hoe een BHV-team aangestuurd moet worden
 • Hoe eenduidig en helder gecommuniceerd moet worden (met en zonder portofoon)
 • Hoe BHV-middelen gecontroleerd en beheerd moeten worden
Doelgroep Als de organisatie meerdere BHV’ers in dienst heeft is het advies om 1 of meerdere ploegleiders op te leiden. Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die een groep BHV’ers operationeel kunnen aansturen tijdens een calamiteit.
Cursusduur Twee niet-aaneengesloten lesdagen op een van onze 60 locaties van 08.30 uur tot 15.00 uur.
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • Lesboek coördinator BHV van het NIBHV. (Het boek ontvangt de cursist op de 1e praktijkdag)
 • Twee praktijkdagen
 • Als extra service van BHVdirect ontvangt de cursist toegang tot onze e-learning totdat deze is geslaagd.
Cursusinhoud Dag 1: Basiscursus Ploegleider BHV

 • BHV-organisatie
 • Arbowetgeving
 • BHV-structuur
 • Externe hulpmiddelen
 • Materialen en communicatie
 • Inzet bij een calamiteit
 • Ontruiming
 • Inzetoefening

Dag 2: Basiscursus Ploegleider BHV

 • Terugblik eerste lesdag
 • Theorie-examen
 • Inzetoefening
 • Scenario-oefeningen
Voorwaarden De kandidaat moet fysiek in staat zijn praktische handelingen uit te kunnen voeren. De kandidaat moet in het bezit zijn van een geldig BHV-certificaat/draagpas.
Certificaat Bij gebleken geschiktheid ontvangt de kandidaat een digitaal deelnamecertificaat en een pas.
Geldigheid Certificaat Afhankelijk van het type organisatie en de mogelijke incidenten is het certificaat 1 of 2 jaar geldig. Kandidaten kunnen ieder jaar of per 2 jaar herhalen met de cursus Herhaling Ploegleider BHV.
Prijs € 425,00 exclusief btw