BHV ploegleider (2 praktijkdagen)

Heeft u meerdere BHV-ers in dienst? Het advies is dan om 1 of meerdere ploegleiders op te leiden. De Ploegleider BHV geeft leiding aan het BHV- team binnen uw organisatie. De verantwoordelijkheid van de Ploegleider BHV is de inzet van BHV-ers met onder andere de juiste communicatie en middelen in goede banen te leiden.

Inhoud van de cursus: Basiscursus Ploegleider BHV (2 dagen)

 
2 lesdagen
DoelstellingNa de training is de cursist in staat:

 • Hoe een ontruimingsoefening georganiseerd moet worden
 • Hoe een BHV-team aangestuurd moet worden
 • Hoe eenduidig en helder gecommuniceerd moet worden (met en zonder portofoon)
 • Hoe BHV-middelen gecontroleerd en beheerd moeten worden
DoelgroepAls de organisatie meerdere BHV’ers in dienst heeft is het advies om 1 of meerdere ploegleiders op te leiden. Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die een groep BHV’ers operationeel kunnen aansturen tijdens een calamiteit.
CursusduurTwee niet-aaneengesloten lesdagen.
TalenNederlands
Cursuspakket
 • Lesboek coördinator BHV van het NIBHV. (Het boek ontvangt de cursist op de 1e lesdag)
 • Twee lesdagen
 • Als extra service ontvangt de cursist toegang tot onze e-learning totdat deze is geslaagd
CursusinhoudLesdag 1: Basiscursus Ploegleider BHV

 • BHV-organisatie
 • Arbowetgeving
 • BHV-structuur
 • Externe hulpmiddelen
 • Materialen en communicatie
 • Inzet bij een calamiteit
 • Ontruiming
 • Inzetoefening

Lesdag 2: Basiscursus Ploegleider BHV

 • Terugblik eerste lesdag
 • Theorie-examen
 • Inzetoefening
 • Scenario-oefeningen
VoorwaardenDe cursist moet fysiek in staat zijn praktische handelingen uit te kunnen voeren. De cursist moet in het bezit zijn van een geldig BHV-certificaat.
CertificaatBij gebleken geschiktheid ontvangt de cursist een digitaal certificaat.
Geldigheid CertificaatHet certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid vernieuwen met 1 jaar door de cursus Herhaling Ploegleider BHV (1dag) te volgen.
Prijs€ 465,00 exclusief btw