BHV Herhaling (e-learning & praktijk)

LET OP:
Met ingang van 25 september 2021 is het verplicht om bij horecabedrijven een coronatoegangsbewijs te tonen. Al onze BHV cursussen vinden plaats bij horecabedrijven, met uitzondering van de locatie Groningen. Dit betekent dat je tijdens de cursusdag een coronatoegangsbewijs moet tonen om mee te kunnen doen met de BHV cursusdagen.


Binnen iedere organisatie is de bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht. Iedereen moet goed voorbereid zijn op mogelijke ongevallen, brand en ontruiming. Daarom is het noodzakelijk de BHV-organisatie goed op orde te houden. Deze herhaling BHV cursus wordt aangeboden in combinatie met e-learning. Zo leert u de theorie thuis en de praktijk tijdens de praktijkdag. Deze opzet zorgt dat u nog efficiënter leert dankzij de ingebouwde online starttoets. De e-learning behandeld alleen de onderwerpen welke uw aandacht nog nodig heeft.

Inhoud van de cursus: Herhaling BHV (e-learning & een halve praktijkdag)

 
e-learning & een halve praktijkdag
Doelstelling Na de herhalingstraining is de kandidaat in staat:

 • Eerste hulp te verlenen bij ongevallen
 • Bij brand actief op te treden
 • Bij noodsituaties te kunnen alarmeren en medewerkers en bezoekers te evacueren
 • Het BHV-plan van uw organisatie uit te voeren bij calamiteiten en te testen
 • Uw BHV-organisatie actief te houden
 • Nieuwe ontwikkelingen te leren
Doelgroep Voor iedereen die belast is met de bedrijfshulpverlening in uw organisatie, in het kader van de Arbo-wet (artikel 15) BHV-taken moet kunnen uitvoeren en die in het bezit is van een geldig BHV Basis certificaat wat verlengd moet worden binnen de gestelde termijn.
Cursusduur Ca. 2 uur online leren, afhankelijk van de uitkomst van de gedane pre-kennistoets & een halve praktijdag
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • E-learning Herhaling BHV
 • 2 online theorie-examens
 • Halve praktijkdag
 • Gebruik van verband- en blusmiddelen en AED
 • Inzet van een LOTUS-slachtoffer
Cursusinhoud E-learning Herhaling BHV

 • 6 e-learning modules oefentoets per module
 • Online naslagwerk
 • Online theorie-examen

Praktijkdag

Deel Brand & Ontruiming (BOC)

 • Carrousel van scenario’s
 • Nabespreking en theoretisch kader
 • Praktijk brand blussen

Deel Levensreddende Eerste Handelingen (LEH)

 • Ziektebeelden
 • Reanimatie en AED
 • Carrousel van scenario’s
 • Nabespreking en theoretisch kader
 • Evaluatie en afsluiting
Voorwaarden De cursist moet fysiek in staat zijn om praktische handelingen uit te kunnen voeren.
Bewijs van deelname
De cursist dient het Bewijs van deelname te tonen bij aanvang van de praktijkdag. Dit Bewijs behaalt de cursist door de Herhaling BHV e-learning door te nemen en vervolgens de twee deelexamens met succes af te ronden.
Certificaat Iedere cursist die de cursus Herhaling BHV met goed gevolg aflegt, voldoet aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbo-wet. De cursist ontvangt een certificaat in zijn/haar profiel.
Geldigheid certificaat Het certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid met 1 jaar vernieuwen door opnieuw de cursus Herhaling BHV te volgen.
Prijs  € 185,00 exclusief btw