BHV coördinator

Om de uitvoering van het BHV- beleid in goede banen te leiden kunt u een BHV Coördinator opleiden. Deze zorgt voor het operationeel houden van de bedrijfshulpverlening en stuurt tevens de ploegleiders aan. Door de complexiteit van veel organisaties is het voor het Hoofd BHV een onmogelijke opgave om aan al deze taken zelf invulling te geven. Met de inzet van BHV Coördinatoren bent u verzekerd van een betrouwbare BHV- organisatie per vestiging.

Inhoud van de cursus: Basiscursus Coördinator BHV

 
3 lesdagen inclusief examen
DoelstellingNa de deze training is de cursist in staat:

 • Een veiligheidsbeheersplan op te stellen;
 • Een BHV-organisatie op te zetten en aan de hand van een veiligheidsbeheersplan te beheren;
 • De BHV-organisatie aan te sturen tijdens een calamiteit;
 • Eenduidig en helder te communiceren
DoelgroepDe Coördinator BHV heeft de rol in het operationeel houden van de bedrijfshulpverlening, maar ook in de coördinatie tijdens een BHV-inzet. Hij/Zij ondersteunt daarmee de Hoofd BHV’er en geeft sturing aan de Ploegleider(s) BHV. Wilt u dat het BHV-beleid in jouw organisatie goed wordt uitvoert? Dan is deze cursus geschikt!
Cursusduur3 lesdagen van 08:30 uur tot 16:00 uur verdeeld over zes weken inclusief examen op de derde lesdag.
TalenNederlands
Cursuspakket
 • 3 lesdagen inclusief examen
 • Lesmateriaal tijdens de lesdagen
 • Lesboek BHV-coördinator van het NIBHV. Het lesboek wordt op de 1e dag uitgereikt
CursusinhoudLesdag 1- Basiscursus Coördinator BHV

Op deze lesdag leert de cursist over de rol van de Coördinator BHV en de taken die daarbij horen. Het veiligheidsbeheersplan dient als rode draad. Aan het einde van de dag krijgt de cursist een huiswerkopdracht mee.

De eerste lesdag bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Rol Coördinator BHV
 • Taken bij een repressieve inzet
 • Casus
 • Huiswerkopdracht: maken veiligheidsbeheersplan en uitschrijven scenario

Lesdag 2- Basiscursus Coördinator BHV

Op deze tweede dag gaan we de theorie meer omzetten in praktische oefeningen, zoals een inzetoefening, scenario-oefeningen en communicatieoefeningen. Ook bereiden we u voor op de examendag.

De tweede lesdag bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Inzet tijdens calamiteit
 • Intern alarmeringstraject
 • Communicatie inclusief portofoongebruik
 • Materialen en middelen ten behoeve van de bedrijfsnoodorganisatie
 • Inzetregels bij calamiteiten
 • Fasen van verkenning en kubusgedachte
 • Implementatie en borging van de bedrijfsnoodorganisatie
 • Oefenen, trainen van noodscenario’s
 • Oefenscenario’s voorbereiding op examen dag

Lesdag 3- Basiscursus Coördinator BHV

Na twee dagen veel leren en oefenen legt de cursist het examen af.

 Het examen Basis Coördinator BHV bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Theoretische toets
 • Praktische toetsing van het uitvoeren van een scenario (niet de eigen huiswerkopdracht)
 • Inleveren veiligheidsbeheersplan
ExamenOp de derde lesdag wordt het examen afgenomen. Het examen bestaat uit het beoordelen van het veiligheidsbeheersplan. De cursist presenteert dit aan de instructeur en de mede- cursisten.
CertificaatIedere cursist die geslaagd is voor het examen ontvangt een digitaal certificaat.
GeldigheidHet certificaat Coördinator BHV is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid met 1 jaar vernieuwen door de Herhaling Coördinator BHV (1 dag) te volgen.
Prijs € 695,00 exclusief btw