BHV coördinator

Om de uitvoering van het BHV- beleid in goede banen te leiden kunt u een BHV Coördinator opleiden. Deze zorgt voor het operationeel houden van de bedrijfshulpverlening en stuurt tevens de ploegleiders aan. Door de complexiteit van veel organisaties is het voor het Hoofd BHV een onmogelijke opgave om aan al deze taken zelf invulling te geven. Met de inzet van BHV Coördinatoren bent u verzekerd van een betrouwbare BHV- organisatie per vestiging.

Inhoud van de cursus: Basiscursus Coördinator BHV

 
3 praktijkdagen inclusief examen
Doelstelling Na de BHV Coördinator basistraining is de kandidaat in staat:

 • Een veiligheidsbeheersplan op te stellen;
 • Een BHV-organisatie opzetten en beheert aan de hand van een veiligheidsbeheersplan;
 • Hoe hij/zij de BHV-organisatie aanstuurt tijdens een calamiteit;
 • Eenduidig en helder te communiceren
Doelgroep De Coördinator BHV heeft de rol in het operationeel houden van de bedrijfshulpverlening, maar ook in de coördinatie tijdens een BHV-inzet. Hij/Zij ondersteunt daarmee de Hoofd BHV’er en geeft sturing aan de Ploegleider(s) BHV. Wilt u dat het BHV-beleid in jouw organisatie goed wordt uitvoert? Dan is deze cursus geschikt!
Cursusduur 3 praktijkdagen van 08:30 uur tot 16:00 uur verdeeld over zes weken inclusief examen op de derde lesdag
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • 3 Praktijkdagen inclusief examen
 • Lesmateriaal tijdens de praktijkdagen
 • Lesboek BHV-coördinator van het NIBHV. Het lesboek wordt op de 1e dag uitgereikt
Cursusinhoud

Lesdag 1- BHV Coördinator Basis

Op deze lesdag leert de kandidaat over de rol van de Coördinator BHV en de taken die daarbij horen. Het veiligheidsbeheersplan dient als rode draad. Aan het einde van de dag krijgt de kandidaat een huiswerkopdracht mee.

De eerste lesdag bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Rol Coördinator BHV
 • Taken bij een repressieve inzet
 • Casus
 • Huiswerkopdracht: maken veiligheidsbeheersplan en uitschrijven scenario

Lesdag 2- BHV Coördinator Basis

Op deze tweede dag gaan we de theorie meer omzetten in praktische oefeningen, zoals een inzetoefening, scenario-oefeningen en communicatieoefeningen. Ook bereiden we u voor op de examendag.

De tweede lesdag bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Inzet tijdens calamiteit
 • Intern alarmeringstraject
 • Communicatie inclusief portofoongebruik
 • Materialen en middelen ten behoeve van de bedrijfsnoodorganisatie
 • Inzetregels bij calamiteiten
 • Fasen van verkenning en kubusgedachte
 • Implementatie en borging van de bedrijfsnoodorganisatie
 • Oefenen, trainen van noodscenario’s
 • Oefenscenario’s voorbereiding op examen dag

Lesdag 3- BHV Coördinator Basis

Na twee dagen veel leren en oefenen legt de kandidaat het examen af.

 Het examen Basis Coördinator BHV bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Theoretische toets
 • Praktische toetsing van het uitvoeren van een scenario (niet de eigen huiswerkopdracht)
 • Inleveren veiligheidsbeheersplan
Examen Op de derde praktijkdag wordt het examen afgenomen. Het examen bestaat uit het beoordelen van het veiligheidsbeheersplan. De cursist presenteert dit aan de instructeur en de mede- cursisten.
Diploma Iedere kandidaat die geslaagd is voor het examen ontvangt een diploma. Dit diploma is 1 jaar geldig. Om het diploma geldig te houden dient de kandidaat jaarlijks de Herhaling Coördinator BHV te volgen.
Prijs  € 585,00 exclusief btw