BHV coördinator herhaling

Om de uitvoering van het BHV- beleid in goede banen te leiden kunt u een Coördinator BHV op leiden. Deze zorgt voor het operationeel houden van de bedrijfshulpverlening en stuurt tevens de ploegleiders aan. Door de complexiteit van veel organisaties is het voor het Hoofd BHV een onmogelijke opgave om aan al deze taken zelf invulling te geven. Met de inzet van Coördinatoren BHV bent u verzekerd van een betrouwbare BHV- organisatie per vestiging.

Inhoud van de cursus: Herhaling Coördinator BHV (1 dag)

 
Een praktijkdag
Doelstelling Na de herhalingstraining is de volgende kennis opgefrist:

  • Een veiligheidsbeheersplan opstellen
  • Een BHV-organisatie opzetten en beheren aan de hand van een veiligheidsbeheersplan;
  • Hoe hij/zij de BHV-organisatie aanstuurt tijdens een calamiteit;
  • Eenduidig en helder te communiceren
  • Nieuwe ontwikkelingen
Doelgroep De Coördinator BHV heeft de rol in het operationeel houden van de bedrijfshulpverlening, maar ook in de coördinatie tijdens een BHV-inzet. Hij/Zij ondersteunt daarmee de Hoofd BHV’er en geeft sturing aan de Ploegleider(s) BHV. De kandidaat moet in bezit zijn van een geldig Basis Coördinator BHV-certificaat.
Cursusduur De praktijkdag duurt van 08:30 tot 15:30 uur.
Talen Nederlands
Cursuspakket
  • Praktijkdag
Cursusinhoud

Lesdag- Herhaling Coördinator BHV

Voorafgaand krijg de kandidaat een huiswerkopdracht toegestuurd. Ook krijg de kandidaat de laatste kennis aangereikt op het gebied van wet- en regelgeving. Ook wordt er geoefend met verschillende noodscenario’s. Er hoeft niet opnieuw een examen afgelegd te worden: de trainer toetst of de kandidaat de benodigde competenties voldoende beheerst.

 De eerste lesdag bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Ervaringen afgelopen jaar
  • Bespreking huiswerkopdracht
  • Veranderingen in wetgeving
  • Scenario-oefeningen met Lotusslachtoffer
Diploma Iedere kandidaat die de Herhaling Coördinator BHV  met goed gevolg aflegt ontvangt een diploma.
Prijs € 215,00 exclusief btw