BHV (2 praktijkdagen)

Binnen iedere organisatie is de bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht. Iedereen moet goed voorbereid zijn op mogelijke ongevallen, brand en ontruiming. Daarom is het noodzakelijk de BHV-organisatie goed op orde te houden. Dat kan met onze klassikale opleidingen, onze combinatie e-learning & praktijk cursussen of e-learning only pakketten.

Inhoud van de cursus: Basiscursus BHV (2 dagen)

 
  2 praktijkdagen
Doelstelling Na de training is de kandidaat in staat:

 • Om eerste hulp te verlenen bij ongevallen
 • Om bij brand actief op te treden
 • Bij noodsituaties te kunnen alarmeren en medewerkers en bezoekers te evacueren
 • Het BHV-plan van uw organisatie uit te voeren bij calamiteiten en te testen
 • Uw BHV-organisatie actief te houden
Doelgroep Voor iedereen die belast wordt met de bedrijfshulpverlening in uw organisatie, in het kader van de Arbo-wet (artikel 15) BHV-taken moet kunnen uitvoeren en die niet in het bezit is van een geldig BHV Basis certificaat.
Cursusduur Twee praktijkdagen
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • Het lesboek. Het boek ontvangt de cursist op de 1e dag
 • 2 klassikale dagen
 • Gebruik van verband- en blusmiddelen en AED
 • Inzet van een LOTUS-slachtoffer
 • Als extra service van BHVdirect ontvangt de cursist toegang tot onze e-learning
Cursusinhoud Dag 1: Brand & ontruiming

 • Uitgangspunten van brandbestrijding
 • Verloop van een ontruiming
 • Table topoefening met ontruimingsplattegrond
 • Communicatie/ Alarmeren
 • Gevaarherkenning van brand
 • Openen van een deur van een mogelijke brandruimte
 • Blusoefeningen met verschillende blusobjecten en blusmiddelen

Dag 2: Levensreddend handelen

 • Basisregels bij het verlenen van eerste hulp
 • Kennis van de vitale functies van de mens
 • Behandeling van een flauwte
 • Hoe te handelen bij lichte en ernstige bloedingen
 • Eerste hulp bij botbreuken
 • Herkennen van en handelen bij een slachtoffer met shock
 • Herkennen van en handelen bij een slachtoffer met brandwonden
 • Opheffen van een verslikking
 • Handelen bij een bewusteloos slachtoffer
 • Reanimatie met gebruik van de AED
 • Evaluatie en afsluiting
Voorwaarden De kandidaat moet fysiek in staat zijn om praktische handelingen uit te kunnen voeren.
Certificaat Iedere kandidaat die de Basiscursus BHV met goed gevolg aflegt, voldoet aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbo-wet. De kandidaat ontvangt een digitaal deelnamecertificaat in het profiel en een pas.
Geldigheid certificaat Afhankelijk van het type organisatie en de mogelijke incidenten is het certificaat 1 of 2 jaar geldig. Kandidaten kunnen ieder jaar of per 2 jaar herhalen met de cursus Herhaling BHV.
Prijs € 345,- exclusief btw