BHV (2 praktijkdagen)

Binnen iedere organisatie is de bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht. Iedereen moet goed voorbereid zijn op mogelijke ongevallen, brand en ontruiming. Daarom is het noodzakelijk de BHV-organisatie goed op orde te houden. Dat kan met onze klassikale opleidingen, onze combinatie e-learning & praktijk cursussen of e-learning only pakketten.

Inhoud van de cursus: Basiscursus BHV (2 dagen)

 
 2 lesdagen
DoelstellingNa de training is de cursist in staat:

 • Om eerste hulp te verlenen bij ongevallen
 • Om bij brand actief op te treden
 • Bij noodsituaties te kunnen alarmeren en medewerkers en bezoekers te evacueren
 • Het BHV-plan van uw organisatie uit te voeren bij calamiteiten en te testen
 • Uw BHV-organisatie actief te houden
DoelgroepVoor iedereen die belast wordt met de bedrijfshulpverlening in uw organisatie, in het kader van de Arbo-wet (artikel 15) BHV-taken moet kunnen uitvoeren en die niet in het bezit is van een geldig BHV Basis certificaat.
CursusduurTwee lesdagen niet- aangesloten lesdagen
TalenNederlands
Cursuspakket
 • Het lesboek. Het boek ontvangt de cursist op de 1e dag
 • 2 lesdagen
 • Gebruik van verband- en blusmiddelen en AED
 • Inzet van een LOTUS-slachtoffer
 • Als extra service ontvangt de cursist toegang tot onze e-learning
CursusinhoudLesdag 1: Brand & ontruiming

 • Uitgangspunten van brandbestrijding
 • Verloop van een ontruiming
 • Table topoefening met ontruimingsplattegrond
 • Communicatie/ Alarmeren
 • Gevaarherkenning van brand
 • Openen van een deur van een mogelijke brandruimte
 • Blusoefeningen met verschillende blusobjecten en blusmiddelen

Lesdag 2: Levensreddend handelen

 • Basisregels bij het verlenen van eerste hulp
 • Kennis van de vitale functies van de mens
 • Behandeling van een flauwte
 • Hoe te handelen bij lichte en ernstige bloedingen
 • Eerste hulp bij botbreuken
 • Herkennen van en handelen bij een slachtoffer met shock
 • Herkennen van en handelen bij een slachtoffer met brandwonden
 • Opheffen van een verslikking
 • Handelen bij een bewusteloos slachtoffer
 • Reanimatie met gebruik van de AED
 • Evaluatie en afsluiting
VoorwaardenDe cursist moet fysiek in staat zijn om praktische handelingen uit te kunnen voeren.
CertificaatIedere cursist die de Basiscursus BHV met goed gevolg aflegt, voldoet aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbo-wet. De cursist ontvangt een digitaal certificaat.
Geldigheid certificaatHet certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid vernieuwen met 1 jaar door de cursus Herhaling BHV te volgen.
Prijs€ 380,- exclusief btw