Inhoud BHV in de zorg

Het cursuspakket bestaat uit een online BHV in de Zorg cursus, voorzien van online oefentoetsen en een online examen. Met de online cursus en oefentoetsen wordt u optimaal voorbereid op het online examen. Na voltooiing van het online examen verkrijgt u toegang tot het bewijs van deelname. Let op, dit bewijs is geen certificaat. Om het certificaat in handen te krijgen, neemt u deel aan de BHV praktijkdag.

Inhoud van de cursus BHV in de zorg

 
BHV in de Zorg Basis e-learning only
Doelstelling Kennis verkrijgen over alles wat de cursist moet weten over het kunnen verlenen van eerste hulp en hoe te handelen in geval van brand en ontruiming. Bij de module Brandbestrijding en Ontruiming heeft u de keuze uit 4 werkgebieden; Gehandicapten, Kinderen, Ouderen en Psychiatrie.
Doelgroep Voor medewerkers in de Zorgsector die het voortouw wil nemen bij calamiteiten op de werkvloer en die niet in het bezit zijn van een geldig BHV in de Zorg certificaat.
Cursuspakket Ca. 3 uur online leren
Cursusniveau MBO.
Voorbereiding Geen voorbereiding vereist u kunt direct beginnen met leren.
Online theorie Met de online training leert de cursist alles wat hij/zij moet weten over bedrijfshulpverlening in de Zorg. Deze training bestaat uit:

  • 6 online modules inclusief oefentoets per module
  • Naslagwerk
  • Online theorie- examen : deelexamen LEH en deelexamen Brand (verplicht)
  • Bewijs van deelname
Modules Inhoud van de online training BHV in de Zorg:

  • Start
  • De algemene hulpverleningsregels
  • Niet-spoedeisende Eerste hulp
  • Spoedeisende Eerste hulp
  • Brandbestrijding en ontruiming met een keuze naar uw werkgebied Gehandicapten, Kinderen, Ouderen, Psychiatrische patiënten.
  • BHV in de praktijk
Naslagwerk Tijdens de cursus heeft de cursist toegang tot het naslagwerk.
Online oefentoetsen Met de online oefentoetsen wordt de kennis getest. De oefentoetsen geven feedback op de antwoorden. De cursist kan onbeperkt oefenen.
Online Theorie-examen 2 deelexamens: deelexamen LEH en deelexamen brand. 2 pogingen voor ieder deelexamen.
Bewijs van deelname

Nadat de cursist is geslaagd voor beide deelexamens, krijgt de cursist toegang tot het bewijs van deelname.

Dit bewijs is géén certificaat. Om in het bezit te komen van een certificaat dient de cursist een praktijkdag via de werkgever te volgen. Dit bewijs is het toegangsbewijs voor de eventuele praktijkdag Incompany.

Prijs € 69,- exclusief BTW