BHV in de zorg

BHV in de zorg is speciaal ontwikkeld voor medewerkers in de zorgsector. Het verschil ten opzichte van de cursus BHV Basis is te vinden bij de module Brandbestrijding en Ontruiming. In de cursus BHV in de Zorg heeft u bij de module Brandbestrijding en Ontruiming de keuze uit 4 werkgebieden; Gehandicapten, Kinderen, Ouderen en Psychiatrie.

Voor wie?

BHV in de Zorg Basis is bedoeld voor medewerkers die met name werken in de werkgebieden Gehandicapten, Ouderen, Kinderen of Psychiatrie en die nog niet eerder een BHV opleiding hebben gevolgd.

BHV in de zorg certificering via PlusPort

Na voltooiing van de online cursus ontvangt u een bewijs van deelname. Dit bewijs is geen certificaat. Om in het bezit te komen van een BHV certificaat dient u een praktijkdag BHV in de Zorg Basis te volgen. Dit bewijs is uw toegangsbewijs voor de praktijkdag. U dient dit bewijs te printen en mee te nemen naar de praktijkdag.

Vraag uw werkgever bij wie u deze praktijkdag mag boeken. Bent u vrij zelf uw praktijkdag te boeken, dan kunt u de praktijkdag via PlusPort boeken.