Herhaling BBMI-OAI (e-learning)

Een eens behaald NIBHV-diploma Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie (BBMI-OAI), is een leven lang geldig. Veel van onze oud deelnemers merken echter dat de tijdens de opleiding opgedane kennis langzaam wegzakt. Soms is men jaren niet meer als beheerder actief geweest, om vervolgens toch weer beheerderstaken te gaan uitvoeren. Daarnaast zijn ook de van toepassing zijnde regelgeving en normeringen aan veranderingen onderhevig.

Het volgen van de e-learning Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie (BBMI-OAI) stelt deelnemers in staat om kennis te nemen van de actuele wet- en regelgeving, normeringen en NIBHV-richtlijnen m.b.t. het beheer van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

Inhoud van de cursus: Herhaling Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie BBMI-OAI e-learning

 
 E-learning only
DoelstellingDeze e-learning stelt deelnemers in staat om kennis te nemen van de actuele wet- en regelgeving, normeringen en NIBHV-richtlijnen m.b.t. het beheer van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.
DoelgroepDeze e-learning is bedoeld voor personen die verantwoordelijk zijn of opnieuw gaan worden voor het beheer van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, en die reeds in het verleden de opleiding Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie (BBMI-OAI) hebben gevolgd.
CursusduurCa. 4 uur
TalenNederlands
Cursuspakket
  • 5 e-learning modules inclusief een oefentoets per module
  • Online theorie-examen
CursusinhoudDe e-learning modules bestaan uit:

  • De beheerder
  • De wettelijke basis
  • De techniek
  • De werkzaamheden van de beheerder
  • De procedure bij uitschakelingen
Online ExamenNa de e-learning modules kan het online theorie-examen gemaakt worden.
Bewijs van deelnameCursisten die geslaagd zijn voor het online theorie-examen krijgen een Bewijs van deelname. Let op; dit Bewijs van deelname is geen vervanging voor, of gelijkwaardig aan het NIBHV-diploma Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Dit diploma behaal je door de klassikale training te volgen.
Prijs€ 69,- exclusief btw