ATEX Basis

De ATEX Basis e-learning cursuspakket is gebaseerd op de eindtermen van IECex 000 + 001 + 002 + 003. De ATEX-richtlijn geeft minimale voorschriften weer waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken.

Inhoud van de cursus: ATEX basis

 
E-learning en examen
Doelstelling Na de cursus is de kandidaat in staat:

 • Veilig te werken in omgevingen met mogelijk explosiegevaar
 • Verschillende soorten explosies te herkennen en wat voor schade er wordt veroorzaakt
 • Te werken volgens de ATEX richtlijnen
 • De eigenschappen te benoemen van vaste stoffen, vloeistoffen, dampen, nevels en gassen
 • Welke stappen er genomen moeten worden om tot een zone-indeling te komen
Doelgroep Operators, medewerkers productie, schoonmaakpersoneel, monteurs, ondersteunend kantoorpersoneel en verder voor iedereen die in of nabij een explosiegevaarlijke omgeving werkt.
Cursusduur Ca. 4 uur
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • 6 e-learning modules inclusief oefentoetsen
 • Online naslagwerk
 • Theorie-examen
Cursusinhoud
 • Wat is een explosie
 • Richtlijnen en wetgeving
 • Gas- en stof eigenschappen
 • Zones
 • Beschermingsmaatregelen ontsteking
 • Veilig werken
Examen Het ATEX theorie-examen is een onafhankelijk examen.
Certificaat Indien geslaagd voor het examen ontvangt de kandidaat een certificaat en een pas per post.
Geldigheid certificaat Het certificaat is 3 jaar geldig. Kandidaten krijgen ruim van te voren een oproep voor herhaling.
Prijs  € 175,- exclusief btw
 
  Losse e-learning: € 89,- exclusief btw