EX002

Inhoud van de cursus: ATEX EX002 Zonering/Classificatie

 
Klassikale training
Doelstelling Na de cursus heeft de cursist de kennis in huis om explosiegevaarlijke gebieden te kunnen indelen in zones op basis van NEN-IEC 60079-10-1 en -2 en de NPR 7910-1 en -2. De cursist voldoet aan wettelijke Arbo- en ATEX 153-eisen, de internationale IECEx 05-vakbekwaamheidseisenen aan de internationale eind- en toetstermen van IECEx 05 Unit Ex 002.
Doelgroep Voor veiligheidsdeskundigen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de zonering van explosiegevaarlijke installaties. Ook dienen zij in staat te zijn om een risicoanalyse uit te voeren op basis van verzamelde technische gegevens en specificaties. Cursist heeft de training ATEX EX001 Basisprincipes afgerond.
Cursusduur 1 dag
Talen Nederlands
Cursuspakket Praktijkdag
Cursusinhoud Tijdens deze erkende cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Eigenschappen van brandbare stoffen
  • Vaststellen van gevarenbronnen, debieten
  • Invloed van ventilatie (gas/damp) en schoon huishouden (stof)
  • Vaststellen van de zoneklasse en afmetingen
  • Vereiste documentatie
Bewijs van deelname Na afloop van deze cursus ontvangt de cursist een Bewijs van deelname.
Examen De cursus leidt op voor het theorie- examen IECex-module002 (gas) en/of IECex-module002 (stof).
Prijs  € 450,- exclusief btw