EX001

Inhoud van de cursus: ATEX EX001 Basisprincipes

 
Klassikale training
Doelstelling

Verkrijgen van gedetailleerd inzicht in het ontstaan van explosiegevaar, het herkennen van gevaarlijke situaties en daarmee het voorkomen van explosies, relevante wetgeving, certificering en kennis van beschermwijzen tegen ontsteking.

Na het volgen van deze cursus voldoet de cursist aan wettelijke Arbo- en ATEX 153- (voorheen 137) basiseisen. Daarnaast voldoet de cursist aan de internationale eind- en toetstermen van IECEx 05 Unit EX 001. Bovendien heeft de cursist een stevige basis gelegd voor een vervolgopleiding binnen dit gebied. De cursist kan dan ook verder met verschillende specialisatiemodules, afhankelijk van het type werkzaamheden dat de cursist verricht.

Doelgroep Iedereen die in een explosiegevaarlijk gebied werkt en werkt als (installatie- of onderhouds) monteur, ontwerper, inspecteur of auditor in de (petro)chemie, voedselindustrie, verfindustrie of een andere branche met explosiegevaar.
Cursusduur 2 dagen
Talen Nederlands
Cursuspakket 2 praktijkdagen
Cursusinhoud Tijdens deze erkende cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • ATEX 114 en 153 (voorheen resp. 95 & 137)- wetgeving, ATEX 114-certificatieschema’s, explosieveiligheidsdocument, markering
  • Eigenschappen van brandbare gassen
  • De aard van explosieve atmosferen: definities, methoden voor het classificeren in zones
  • Verantwoordelijkheden voor bijvoorbeeld werkvergunningen, veiligheidsprocedures en -maatregelen en gebruik gasdetectie
  • De rol van diverse partijen, onder andere eigenaar installatie, installateurs, ontwerpers en verzekeraars
  • Principes en werking van de beschermingswijzen voor elektrisch en mechanisch materieel
  • Zichtbare omstandigheden, handelingen en gebreken aan apparatuur die een gevaar vormen voor de explosieveiligheid
  • Specifieke eisen aan werkzaamheden in het explosiegevaarlijke gebied.
Bewijs van deelname Na afloop van deze cursus ontvangt de cursist een Bewijs van deelname.
Examen De cursus leidt op voor het theorie- examen IECex-module001 Toepassing van basisprincipes van bescherming, gebruikt in explosieve omgevingen.
Prijs  € 675,- exclusief btw