EVD EX011

Inhoud van de cursus: ATEX EVD EX011 Onderhoud explosieveiligheidsdocument/EVD

 
Klassikale training
Doelstelling Deze cursus geeft de cursist voldoende kennis om de inhoud van een EVD te toetsen op compleetheid en correctheid. Alle specifieke onderwerpen die volgens de eind- en toetstermen van IECEx 05 voor deze werkzaamheden vereist zijn, komen aan bod. De cursist leert alles over verantwoordelijkheden, geldigheid en actualiteit van het EVD. Ook leert de cursist waaraan de inhoud en vorm moeten voldoen. Na deze cursus is de cursist in staat het explosieveiligheidsdocument te toetsen tegen de inhoudelijke eisen van ATEX 153. Daarnaast voldoet de cursist aan de internationale eind- en toetstermen van IECEx 05 Unit Ex 011.
Doelgroep De cursist actualiseert en beheer een explosieveiligheidsdocument (EVD). De cursist is bijvoorbeeld veiligheidskundige. Bedrijven met explosiegevaarlijke gebieden hebben een EVD nodig om te voldoen aan de ATEX 153-wetgeving. De cursist heeft de cursus ATEX Basisprincipes (EX 001) afgerond.
Cursusduur 1 dag
Talen Nederlands
Cursuspakket 1 praktijkdag
Cursusinhoud Tijdens deze erkende cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Verantwoordelijkheden, geldigheid en actualiteit van het EVD
  • Inhoud en vorm van het EVD
  • Praktische inhoud van een EVD
Bewijs van deelname Na afloop van deze cursus ontvangt de cursist een Bewijs van deelname.
Prijs  € 450,- exclusief btw