Onafhankelijke ademluchttoestellen basis SOG

Het werken met onafhankelijke adembescherming wordt gezien als een risicovolle taak, waarvoor specifieke kennis en vaardigheden benodigd zijn. Door het volgen van de training ‘Werken met onafhankelijke adembescherming’ kent de kandidaat de theoretische achtergronden en is hij/zij door middel van simulaties geoefend voor het veilig en verantwoord gebruiken van onafhankelijke adembescherming in de dagelijkse praktijk. De opleiding is te volgen met Dräger examen of met SOG-examen.

Inhoud van de Basisopleiding werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en- systemen SOG-kwalificatie

 
2 Klassikale dagen incl. SOG examen
Doelstelling Na de opleiding is de kandidaat in staat:

 • Op een veilige en verantwoorde wijze een onafhankelijk ademluchttoestel of -systeem te gebruiken
 • Te controleren op functionaliteit en kent de mogelijkheden en beperkingen tijdens het gebruik
Doelgroep Personen die werkzaam zijn binnen de (petro)chemische industrie in omgevingen waarbij het gebruik van onafhankelijke ademlucht noodzakelijk is. De concentratie gevaarlijkstoffen in de omgevingen waarin deze personen werkzaam zijn overschrijden IDLH en PAC-2 richtlijnen niet conform richtlijnen SIR adembescherming categorie B.
Cursusduur 2 klassikale dagen incl. SOG examen
Talen Nederlands
Toelatingseisen
 • Minimale leeftijd deelnemers 18 jaar
 • Geldige medische verklaring van geschiktheid*
 • De kandidaat dient glad geschoren te zijn, en mag geen belemmerende sieraden dragen.
 • De kandidaat moet ten tijde van het examen in bezit zijn van een geldig B-VCA. VOL-VCA of VIL-VCU diploma.

*Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (werkgever) dat de kandidaat een verklaring of aantekening heeft waaruit blijkt dat de houder medisch geschikt is voor het werken met onafhankelijke adembescherming. De geschiktheid voor het werken met onafhankelijke adembescherming is zowel tijdens de training als het examen noodzakelijk.

Cursuspakket
 • Lesmateriaal bij aanvang training
 • Klassikale training
 • Gebruik van ademluchtapparatuur tijdens de training
 • SOG examen
Cursusinhoud Theorie

 • Gasgevaren
 • Wet- en regelgeving
 • Ademfysiologie
 • Werkduurberekening
 • Indeling en verschillende soorten adembescherming
 • Eisen aan adembescherming
 • Inzetlimieten aan adembescherming
 • Werking en gebruik ademluchttoestellen
 • Werking en gebruik ademluchtlijnsystemen

Praktijk

 • Inzet gereedmaken ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem
 • Omhangen ademluchttoestel/in gebruik nemen ademluchtlijnsysteem en gebruik andere PBM’s
 • Uitvoeren veiligheidschecks
 • Training gebruik ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem in een ademluchtoefenbaan
 • Afleggen ademluchttoestel/uit gebruik nemen ademluchtlijnsysteem

SOG examen
De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen

Examen Het onafhankelijke theorie- praktijkexamen wordt door PBNA verzorgd. Dit houdt in dat het afgegeven certificaat landelijk erkend is en breed geaccepteerd wordt.
Diploma Iedere kandidaat die geslaagd is voor het examen ontvangt een SOG-diploma ‘’Werken met onafhankelijke adembescherming’’.
Geldigheid diploma Het diploma is 3 jaar geldig. kandidaten krijgen ruim van te voren een oproep voor herhaling.
Register Diploma’s worden geregistreerd in het CDR register van de VCA Examenbank.
Prijs  € 393,- exclusief btw