Nieuws

Algemene Verordening Gegevensbescherming

20 februari 2018

25 mei 2018 is het zover! De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dan van toepassing. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Dit betekent dat er vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)...
[Lees verder]

PlusPort Pierevent 2018

5 februari 2018

Afgelopen 18 januari 2018 was de allerergste storm sinds jaren gepland. Vooral hier aan zee in Scheveningen zou het windkracht 11 worden tussen 10.00 uur en 14.00 uur. Het reuzenrad haalde de bakjes eraf. Code Rood dus! Net nu ons jaarlijkse Pierevent zou plaatsvinden. Deelnemers en bedrijven komen bij elkaar om met elkaar te praten, kennis te delen en te...
[Lees verder]

Kopie van uw ID niet langer nodig per 1 januari

2 januari 2018

Vanaf 1 januari vervalt de verplichting om het kopie ID-bewijs in te leveren bij VCA- en SOG examens. Om de kans op fouten in de persoonsgegevens op de diploma’s tot een minimum te beperken, vraagt de examinator u om uw gegevens zelf  te controleren. Hiervoor krijgt u voor het examen een controle-formulier. U dient deze gegevenste vergelijken met de gegevens...
[Lees verder]

Eerste indrukken vernieuwd VCA examen

12 september 2017

De afgelopen weken is PlusPort druk bezig geweest met een revisie van de B-VCA, VCA-VOl en VIL-VCU. Met behulp van de nieuwe toepassingsvragen wordt de cursist voorbereid op het examen. Afgelopen maandag is er door VCAInfra gestart met de vernieuwde VCA examens voor B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU met toepassings- en kennisvragen. De eerste 100 kandidaten zijn naar hun ervaringen gevraagd....
[Lees verder]

Nieuwe VCA examens per september 2017

30 augustus 2017

Vanaf maandag 4 september 2017 zullen de examens voor VOL-VCA, VIL-VCU en B-VCA drastisch worden gewijzigd. Dit betekent ook dat de opleiding VCA voor alle doelgroepen hierop is aangepast. Wat is gewijzigd? De opleiding De inhoud van de leerstof is voor ongeveer 80% hetzelfde gebleven. Wat is gewijzigd is dat er meer aandacht is voor veilig werken en leiding geven...
[Lees verder]

Nieuwe training: Zorg met Aandacht

17 augustus 2017

PlusPort en Stichting Respect Zorggroep hebben gezamenlijk een nieuwe e-learning module ontwikkeld die perfect aansluit bij de praktijk in een (psychiatrische) zorginstelling, de gehandicaptenzorg of de thuiszorg: Zorg met aandacht. Deze module is ontwikkeld omdat er weinig tot geen praktisch materiaal met video beschikbaar is. Deze module behandelt drie casussen die door middel van video’s stapsgewijs de praktijk van verschillende...
[Lees verder]

Zorg-direct.nl is vernieuwd!

29 mei 2017

Onze website ZORG-Direct.nl is geheel gewijzigd. De vormgeving is nieuw en  responsive voor PC, tablet en telefoon. De website is bechikbaar in het Nederlands. Op de website zijn alle zorggerelateerde trainingen opgenomen zoals Verpleegtechnische handelingen, BHV in de Zorg, AED en reanimatie, Rekenen in de zorg, HACCP in de zorg en nog een aantal anderen. Alle trainingen voldoen aan de laatste...
[Lees verder]

Nieuwe trainingen: Gasmeten

10 april 2017

Vanaf 8 april bieden de Dräger Academy en PlusPort via de website gasmetendirect.nl een volledig cursusportfolio aan. Dräger en PlusPort hebben de handen ineen geslagen om een blended concept te ontwikkelen voor het certificaat Gasmeten. Dit betekent dat alle theorie van de training Gasmeten bestaat uit e-learning modules, voorzien van oefenvragen, audio en video. Kandidaten volgen het e-learning pakket en...
[Lees verder]

Nieuwe trainingen: Meldplicht datalekken

8 februari 2017

In het kader van de Wet op de Privacy is er vanuit de overheid een richtlijn opgesteld hoe om te gaan met persoonsgegevens: de Meldplicht Datalekken. Het onbehoorlijk of onveilig omgaan met persoonsgegevens kan ervoor zorgen dat gevoelige persoonsgegevens in handen van onbevoegden komt, met alle gevolgen van dien. Het niet melden van een datalek kan daarom voor zeer hoge...
[Lees verder]

Volgend jaar weer het PlusPort netwerkevent!

1 februari 2017

Wat een ongelooflijk leuke middag hebben wij gehad met onze klanten, sprekers en collega’s op 26 januari ! Zo leuk dat we besloten hebben ieder jaar in januari dit netwerkevent voor onze klanten te organiseren. Het netwerkevent was afwisselend, interactief en communicatief een succes. De dag werd geopend door Pieter de Rijke, cabaretier en meester van de fakespeech. Weinigen in de...
[Lees verder]