Voor bedrijven

Met de LMS Academy software van PlusPort heeft de organisatie een sterke tool in handen om de inkoop van klassikale en digitale opleidingen goed te organiseren en te zorgen dat compliancy van medewerkers goed is vastgelegd en geregeld. De LMS academy software is nog veel meer: zoals de indeling vanuit rollen, zoals medewerkers, leidinggevenden, HRM, eigenaren, docenten, beheerders van het opleidingsbeleid en strategische leveranciers.

De LMS Academy software is een actieve academy, dus iedere rol, ongeacht de functie ontvangt continue notificaties bij aanvragen van opleidingen, verloop van certificaten, diploma’s, aanwijzingen en bij performance- en talentmanagement. En natuurlijk worden alle acties vastgelegd in de LMS Academy software en door koppelingen ook vastgelegd in het HR systeem van de organisatie.
Koppelingen zijn ook beschikbaar voor specifieke onderwerpen zoals gate controls, branchegerichte koppelingen en nog veel meer. PlusPort beschikt over ruime mogelijkheden om een koppeling tot stand te brengen.
De LMS academy software staat niet op zich: door de unieke friendrelatie koppeling kunnen organisaties eenvoudig koppelen met leveranciers en andere bedrijven die ook de software gebruiken en die mogelijk een interessant opleidingsaanbod hebben.

Compliancy, SHE-Q & ervaringen met de LMS Academy

Het is heel eenvoudig om compliancy, certificaatbeheer, PE-puntenbeheer of aanwijzingen te beheren en te organiseren. Juist onze software heeft een grote basis hierin omdat alle academy gebruikers hiermee te maken hebben. De LMS Academy software heeft hierin een actieve rol door het verzenden van verschillende notificaties bij verloop, aanvraag en updates: niet alleen actief bij medewerkers, maar ook bij leidinggevenden, HRM en SHE-Q afdelingen. Iedere rol heeft op ieder moment op iedere device toegang tot de juiste up-to-date informatie en voortgangsoverzichten. Naast compliancy willen organisaties ook graag vaak weten hoe de specifieke ervaring van medewerkers is geborgd: er is een aparte module ontwikkeld om dit vast te leggen en te delen: uiteindelijk moet de medewerker met de juiste kennis, compliancy en ervaring een bepaalde taak het beste kunnen doen.

Opleidingsadministratie

Het opleidingsbeleid wordt vastgelegd, opleidingen worden georganiseerd en ingekocht en medewerkers mogen zichzelf al dan niet inschrijven. De opleidingsadministratie geeft HR-afdelingen en SHE-Q afdelingen een tool in handen om dit alles te beheren door:

  • Uitgebreide actieve opleidings administratietool
  • Budgetten en jaarplanningen
  • Functiegerichte opleidingen
  • Loopbaan management
  • Management rapportages

E-learning en toetsing

De LMS academy voldoet aan de wereldwijde standaard Scorm. Organisaties zijn daarom in staat bij verschillende aanbieders die voldoen aan deze standaard e-learning modules en trainingen in te kopen. De modules kunnen direct in de LMS Academy of er kan een koppeling worden gemaakt om te starten vanuit de LMS Academy van de organisatie en de resultaten te laten wegschrijven in het profiel van de medewerker: door deze LTI koppeling loggen gebruikers maar 1 keer in. Andere mogelijkheden van e-learning zijn:

• Inkopen van standaard e-learning veiligheidstrainingen, zonder of met examen of praktijksessie, bij PlusPort met hoge kortingen
• Inkopen maatwerk e-learning trainingen, bij PlusPort of andere aanbieders
• Aanschaf van het pakket Zelf content ontwikkelen voor LMS academy klanten van PlusPort bestaande uit standaard software, navigatie en maatwerk oefeningen bibliotheek, alles in de huisstijl, compleet met 1 dag training

HR toepassingen en beleid

Uiteraard heeft een organisatie een HR systeem. PlusPort heeft legio koppelingsmogelijkheden aan alle grote en kleine HR systemen zodat niet op verschillende plaatsen informatie moet worden bewaard. In samenwerking met een aantal LMS academy klanten zijn flexibele tools ontwikkeld zoals:

  • Competentiemanagement in te richten naar eigen beleid
  • Performancemanagement met o.a. beoordelingen en POP formulieren, in te richten naar eigen beleid
  • Talentmanagement met loopbaanontwikkeling en het samenstellen van leergangen voor Young professionals

Gate Control

De LMS academy software wordt regelmatig ingezet bij ingehuurde medewerkers die bijvoorbeeld een video, dan wel een toets moeten doen voordat zij een terrein mogen betreden. De LMS academy publiceert een video en toets nadat de in te huren medewerker zich heeft ingeschreven. De medewerker krijgt bij voldoende resultaat direct een digitaal certificaat in het profiel en kan gelijk starten met de werkzaamheden. Lage kosten, hoog rendement!