Spirit

Spirit

Over Spirit

Spirit staat klaar voor jeugdigen en gezinnen die de aansluiting met de samenleving missen. We kijken naar hoe ieder mens is en helpen zonder waardeoordeel. We zien verschil, maar handelen op basis van respect en gelijkheid. Met Spirit willen we een afspiegeling zijn van de samenleving die wij intrinsiek nastreven: een inclusieve, pluriforme maar herbergzame samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt, en waarin mensen voor elkaar opkomen. Kinderen, jongeren én hun ouders zijn welkom bij Spirit, ongeacht hun situatie of achtergrond. Met hart en ziel zetten wij ons ervoor in dat zij veilig en liefdevol opgroeien, meetellen, kansen krijgen, meedoen, zichzelf ontwikkelen en ontplooien. Wij zijn er, ook als de vraag complex is en de situatie uitzichtloos lijkt. We denken in kansen en we handelen vanuit de mogelijkheden die we samen met het gezin zien.

De aanleiding

Aan het woord is Francois Mittertreiner, Manager salarisadministratie bij Spirit.
De directe aanleiding om op zoek te gaan naar een Leer Management Systeem was de vraag vanuit de Raad van Bestuur, die informatie wilde over de stand van zaken met betrekking tot de verplichte opleidingen. Het kostte ons toen weken om een goede lijst, met de juiste informatie, te kunnen aanleveren. Aan de hand van een door ons opgestelde Businesscase zijn we toen op zoek gegaan naar een LMS waarmee we de kennis & kunde van onze medewerkers beter en sneller inzichtelijk konden maken.

De keuze voor PlusPort

Omdat ik verantwoordelijk ben voor alle HR systemen heb ik onderzoek gedaan naar de verschillende systemen in de markt. We wilden een systeem dat met zijn tijd mee gaat en dat zeer gebruiksvriendelijk is. Na een aantal presentatie/demo sessies van verschillende partijen waren we er eigenlijk al snel uit dat de keuze op de PlusPort Academy software ging vallen. Andere systemen waren te complex en daarin moesten we teveel handmatige acties doen. Wat we ook erg prettig vonden is dat PlusPort het systeem niet alleen zelf heeft ontwikkeld maar ook zelf gebruikt om de trainingen die zij in de markt zet te ontsluiten en administratief af te handelen. Dat geeft veel vertrouwen.

De implementatie

Tijdens de implementatie heb ik er in het begin bovenop gezeten. Ik wilde gewoon dat het goed zou verlopen. Op aangeven van PlusPort zijn we begonnen met een inventarisatie. Daar uit kwam naar voren dat we nog veel informatie misten om het LMS goed in te richten. De kennis en ervaring van de PlusPort consultants heeft ons daar enorm bij geholpen om alles in goede banen te leiden. Ook de training “on-the-job” door de consultants vonden we erg prettig. Dat heeft voor ons goed gewerkt. Door het gebruik van de PlusPort Academy hebben we ons hele administratieve proces kunnen optimaliseren en verbeteren.

Spirit

Nog steeds heel tevreden

Ik ben nog steeds heel tevreden over de samenwerking met PlusPort. Er is heel veel mogelijk. Goede ideeën voor verbeteringen worden besproken en daarna ook ontwikkeld. Dat geeft aan dat PlusPort met zijn tijd mee gaat. Het contact is tot op de dag van vandaag heel prettig. Er is een goede helpdesk die altijd bereikbaar is. Er wordt altijd snel een reactie gegeven. We maken nog niet gebruik van alle beschikbare functionaliteiten maar dat willen we wel verder gaan uitrollen. Een voorbeeld daarvan is het on-boarding proces. Dat willen we in het LMS gaan opnemen zodat we in een oogopslag altijd inzicht hebben in de lopende leeractiviteiten van de nieuwe medewerkers.

Ik ben nog steeds heel tevreden over de samenwerking met PlusPort. Er is heel veel mogelijk. Goede ideeën voor verbeteringen worden besproken en daarna ook ontwikkeld. Dat geeft aan dat PlusPort met zijn tijd mee gaat.

Francois Mittertreiner | Spirit Jeugdzorg

Inmiddels is er ook een aparte portal voor de Pleegouders. Die zijn geen medewerker maar zijn wel verbonden aan Spirit en volgen uiteraard ook trainingen en opleidingen. Dat werkt uitstekend via het LMS van PlusPort. Sommige trainingen zijn verplicht, andere bied je aan om te zorgen dat de pleegouders zich kunnen ontwikkelen.