Certificaatbeheer

Certificaatbeheer

certificaat beheer LMS

Houd controle over uw certificaten, vergunningen, keuringen en aanwijzingen en voorkom verloop en non-compliance. Koppel benodigde certificaten aan medewerkers, functies, taken en projecten voor uw compliance overzicht. Geef uw medewerker meer inzicht en regie in het behalen of vernieuwen van certificaten. Stel een persoonlijk leerpad vast; vanuit HR of in directe samenspraak tussen leidinggevende en medewerker. Geef sturing door een jaarplanning vast te stellen en koppel een deadline voor het behalen van certificaten.

Ook voor Lijnmanagers, HRM managers en KAM managers zijn er informatieve dashboards voor alles rondom certificering en compliancy. De PlusPort Academy vormt zo een stevige basis onder uw werving- en selectiebeleid en uw KAM beleid.

 

  • Blijf op de hoogte; automatische mails over verlooptermijnen naar medewerker en management
  • Eenvoudig printbare certificaten toekennen
  • Status van certificering met eenv muisklik; matrices per team, afdeling of project
  • Verschaf uw medewerker inzicht; maak een jaarplanning of leerpad met te behalen certificaten
  • Stel voorwaarden in; pas naar de verdieping wanneer het certificaat voor de basis behaald is
  • Uitgebreid beheer voor autorisaties (luchtverkeer) en aanwijzingen (bouw)

Registratie en bewaking kwalificaties certificering en diploma’s

Geef door middel van ons certificaatbeheer aan welke certifcaten en diploma’s verplicht of facultatief zijn. Registreer reeds behaalde certificaten, diploma’s en eerder verworven competenties (EVC’s). De PlusPort Academy bewaakt voor u actief de geldigheid en zorgt voor tijdige vernieuwing: geen medewerkers met ongeldige kwalificaties meer! Voer verplichte kwalificaties in per functiegroep, per functie en zelfs per individuele medewerker. Genereer met één muisklik overzichten van de compliance per medewerker, per functie en van hele teams.