Indexering van licentietarieven 2021

PlusPort voert ten aanzien van haar licentietarieven een markt- en prijsindexconform beleid, zoals ook vermeld in de overeenkomsten.
PlusPort baseert zich voor de indexering onder andere op de jaarmutatie van het consumentenprijsindexcijfer van het vorige jaar. Over 2020 was dit 2,6%

De betreffende licentietarieven worden per 2021 aangepast met 1,3%.