Indexering van licentietarieven 2020

PlusPort voert ten aanzien van haar licentietarieven een markt- en prijsindexconform beleid, zoals ook vermeld in de overeenkomsten.
PlusPort baseert zich voor de indexering onder andere op de jaarmutatie van het consumentenprijsindexcijfer van het vorige jaar. Over 2019 was dit 1,7%

De betreffende licentietarieven worden per 2020 aangepast met 2,6%.

De tarieven voor onze diensten zoals consultancy, support en onderhoud blijven ook in 2020 ongewijzigd.