Indexering 2022

PlusPort voert ten aanzien van haar licentietarieven een markt- en prijsindex conform beleid, zoals ook vermeld in de overeenkomsten. Voor de indexering wordt het consumenten prijsindexcijfer van CBS gehanteerd. Over 2020 was de gehanteerde CPI indexering +1.3%. De CPI indexering van 2021 is +3.55% en wordt per 1 januari 2022 toegepast.

PlusPort heeft de tarieven voor haar diensten de afgelopen jaren ongewijzigd gelaten. De tarieven voor diensten zijn per 1 januari 2022:

  • Implementatie & consultancy: €140,- per uur (excl. BTW)
  • Support: €115,- per uur (excl. BTW)