Haag wonen

Haag Wonen

Haag Wonen is één van de drie grotere woningcorporaties in Den Haag. Zo’n 1 op de 10 mensen in Den Haag woont in een huis van Haag Wonen. Haag Wonen wil dat huurders een woning huren die past bij hun persoonlijke situatie: passend bij hun inkomen, bij hun huishoudsamenstelling, bij hun fysieke en sociale behoeften. Zowel nu als in de toekomst.

Helaas heeft Haag Wonen wel eens te maken met weerstand en agressie vanuit huurders. Daarom besteedt Haag Wonen veel aandacht aan het omgaan met emoties en agressie aan de balie. De medewerkers volgen daarvoor een e-learning en volgen een klassikale bijeenkomst. In samenwerking met Haag Wonen hebben wij gekeken naar de mogelijkheden om VR in te zetten als extra oefenmiddel bij het trainen. Hoe realistischer de trainingsomgeving, hoe effectiever het leerresultaat. Een boze klant voor je neus krijgen in een 360-graden-omgeving zorgt voor meer impact. VR biedt een extra dimensie als het gaat om het ervaren van praktijksituaties. Je ervaart de praktijkvoorbeelden in VR met meer intensiteit.

De VR-training bevat een drietal casussen met videofragmenten in 360 graden, waarbij je weerstand en/of agressie van een huurder ervaart. Daarbij zie je als medewerker ook het effect van een gemaakte keuze.