E-learning maatwerk

E-learning op maat voor uw organisatie

Op of buiten de werkplek is e-learning de methode om snel en adequaat kennis tot je te nemen. De PlusPort LMS Academy heeft een uitgebreide module voor digitale content en e-learning om eigen of aangekochte e-learning modules te ontsluiten. De LMS Academy is volledig compliant met de wereldwijd geaccepteerde SCORM-standaard. Ook e-learning modules ophalen uit externe systemen via LTI (koppeling) is geen enkel probleem.

Wij ontwikkelen modules voor veiligheid voor onze opleiders en onszelf, maar ook honderden maatwerk e-learning modules voor onze klanten per jaar, ongeacht het onderwerp. PlusPort kan uiteraard ook voor u prachtige e-learning modules, games, VR, interactieve video of simulaties ontwikkelen.

E-learning

Het ontwikkelen van een e-learning training is altijd een samenwerkingstraject. De inhoudelijke kennis zit vaak bij de klant, PlusPort vertaalt deze kennis naar een interessant leerconcept.

De rol van de opdrachtgever is:

  • Aanlevering van broninformatie of het aanwijzen van de juiste inhoudsdeskundige die informatie aanlevert.
  • Een beslisser aanwijzen die de verschillende deelproducten goed kan keuren zoals bijvoorbeeld de vormgeving en de definitieve scripts (inhoud) van de module.

De rol van PlusPort is:

  • Ondersteunen bij het uitwerken van het didactisch concept
  • Ontwikkelen van de structuur en teksten
  • Ontwikkelen van de e-learning modules, games, VR, interactieve video of simulaties

Functioneel ontwerp van de e-learning

Op basis van de structuur en het concept, ontwikkelen wij voor u een Functioneel Ontwerp. In dit document kunt u niet alleen de structuur, maar ook het visuele concept (de templates) van de online training terugvinden. Dit Functioneel Ontwerp document wordt door de opdrachtgever goedgekeurd of kent nog aanpassingen. Na akkoord wordt de stap naar realisatie gezet en een planning afgesproken. Het gehele project is zichtbaar voor de contactpersonen in een online projectentool tijdens de ontwikkeling, waardoor efficiënt gewerkt kan worden tegen zo min mogelijke uren. Daar waar van toepassing ontvangt u een mail uit dit systeem met een vraag of taak. U kunt zelf deze taak afvinken en/of bestanden toevoegen. Het mail- en belverkeer wordt hiermee verminderd.

NRTO

NRTOPlusPort is aangesloten bij de NRTO. De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. NRTO gedragscode.