Data Protection Day

Vandaag, 28 januari, is het wereldwijd Data Protection Day (buiten Europa wordt deze dag Data Privacy Day genoemd). De Council of Europe is in 2006 met dit initiatief gestart om bewustzijn rondom het thema dataveiligheid te vergroten. De datum is gekozen omdat op die dag in 1981 het eerste moderne privacyverdrag van Europa een feit was.

In 2018 is de AVG in Europa van kracht geworden. Daardoor kreeg het onderwerp opeens veel extra aandacht, terwijl de Wet Bescherming Persoonsgegevens al veel van de nu toegepaste regels bevatte, en dat sinds het jaar 2000. Er lijkt dagelijks nieuws van een organisatie die persoonsgegevens heeft gelekt of verloren voorbij te komen. En de AVG (of GDPR) wordt inmiddels gehandhaafd, er worden flinke boetes uitgedeeld. De grootste is de Franse boete voor Google; € 50 miljoen. Maar ook kleine bedrijven krijgen boetes, zaken als het onjuist gebruik van een foto op Facebook of verkeerd geplaatste beveiligingscamera leveren in potentie boetes op.

De meeste bedrijven nemen maatregelen, bijvoorbeeld in hun werkprocessen, we kennen allemaal de verwerkersovereenkomsten. Ook systemen worden steeds beter beveiligd. Maar een belangrijke zwakke plek is en blijft het menselijke handelen.

Bewust zijn van de regels en risico’s is belangrijker dan ooit. Hoe veel processen, systemen en regels er ook zijn, als medewerkers zich er niet van bewust zijn zullen ze niet helpen.

Verzeker jezelf er van dat medewerkers op de hoogte zijn met onze training Data Security & Privacy Awareness.