Data Security & Privacy Awareness

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving rond GDPR/AVG in werking getreden. Het doel van de GDPR/AVG is om personen te beschermen en duidelijke richtlijnen te scheppen voor organisaties die persoonlijke gegevens verwerken. De GDPR waarborgt dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet langer bewaard worden dan nodig is. Deze wetgeving betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens strenger toezicht gaat houden op de AVG en ook daadwerkelijk zware straffen gaat uitdelen. Naast de AVG is natuurlijk het veilig omgaan met informatie door medewerkers en het op tijd melden van mogelijke datalekken aan de Autoriteit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het trainen van medewerkers binnen een organisatie m.b.t. gedrag en bewustwording om een datalek te voorkomen en dus ook te voldoen aan de AVG-richtlijn is nu mogelijk met drie e-learning modules:

  • Module 1: veilig omgaan met informatie
  • Module 2: de AVG in vogelvlucht
  • Module 3: de meldplicht datalekken

Module 1 en 2 voor medewerkers en aanvullend module 3 voor leidinggevenden.

Cursuspakketten

Uw cursisten ontvangen van ons een bevestiging van de inschrijving, een e-mail met inloggegevens voor de online training, toegang tot cursusinformatie en de uitslag per e-mail.

 
Data Security & Privacy Awareness
Veilig omgaan met informatie
Doelstelling De digitale wereld wordt steeds complexer en het aantal risico’s en bedreigingen neemt toe. Vandaar dat bedrijven, organisaties en overheden steeds hogere eisen stellen aan het beveiligen van informatie, zowel gevoelige bedrijfsinformatie als persoonsgegevens.
Na het afronden van deze training bent u zich meer bewust van veilig omgaan met gevoelige bedrijfsinformatie als persoonsgegevens.
Doelgroep Voor alle medewerkers
Cursusduur Ca. 30 minuten online leren
Cursusinhoud 1 vraaggestuurde module
Modules • Veilig omgaan met informatie
Bewijs van deelname Iedere cursist die de vragenlijst heeft doorlopen ontvangt een Bewijs van deelname in zijn/haar profiel.
Prijs € 29,- exclusief BTW
AVG in vogelvlucht
Doelstelling Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.
Na het afronden van deze training weet u meer over de begrippen, uitgangspunten, rechtsgrondslagen, rechten betrokkenen, plichten organisaties, Autoriteit Persoonsgegevens, boetes.
Doelgroep Voor alle medewerkers
Cursusduur Ca. 30 minuten online leren
Cursusinhoud 1 module
Modules • AVG in vogelvlucht
Bewijs van deelname Iedere cursist die de vragenlijst heeft doorlopen ontvangt een Bewijs van deelname in zijn/haar profiel.
Prijs € 29,- exclusief BTW
Meldplicht Datalekken
Doelstelling Een onderdeel van de AVG per 25mei 2018 is de ‘meldplicht datalekken’. Dit houdt in dat organisaties een datalek moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In bepaalde gevallen moet je ook de betrokkenen informeren, van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.
Na het afronden van deze training heeft u uw kennis m.b.t. het melden van datalekken verdiept.
Doelgroep Voor leidinggevenden
Cursusniveau MBO
Cursusduur Ca. 40 minuten online leren
Cursusinhoud 1 module
Modules • Meldplicht Datalekken
Bewijs van deelname Iedere cursist die de vragenlijst heeft doorlopen ontvangt een Bewijs van deelname in zijn/haar profiel.
Prijs € 29,- exclusief BTW

 

Het is mogelijk bovenstaande modules als pakket af te nemen. U heeft keuze uit de volgende pakketten:

 
Data Security & Privacy Awareness
Data Security & Privacy Awareness voor Medewerkers
Cursusinhoud 2 modules
• Veilig omgaan met informatie
• AVG in vogelvlucht
Prijs € 52,- exclusief BTW
Data Security & Privacy Awareness voor Leidinggevenden
Cursusinhoud 3 modules
• Veilig omgaan met informatie
• AVG in vogelvlucht
• Meldplicht Datalekken
Prijs € 70,- exclusief BTW

 

Speciaal voor werkgevers die het belangrijk vinden dat werknemers altijd toegang hebben tot het e-learning pakket, is het mogelijk een bedrijfspakket af te sluiten. De prijs van het bedrijfspakket is afhankelijk van het aantal medewerkers. Prijs op aanvraag.

Overige informatie

Hoe werkt het inschrijven?
• t/m 10 deelnemers via www.plusport.com
• Vanaf 11 deelnemers ontvangt u een importsheet

Interesse? Vragen? Wij zijn u graag van dienst.
Neem direct contact op met onze vriendelijke Customer Support via telefoonnummer 070 3229090 of stuur een e-mail naar customersupport@plusport.com.