Inhoud

Cursuspakketten

Uw cursisten ontvangen van ons een bevestiging van de inschrijving, een e-mail met inloggegevens voor de online training, toegang tot cursusinformatie en de uitslag per e-mail.

Veilig omgaan met informatie
Doelstelling De digitale wereld wordt steeds complexer en het aantal risico’s en bedreigingen neemt toe. Vandaar dat bedrijven, organisaties en overheden steeds hogere eisen stellen aan het beveiligen van informatie, zowel gevoelige bedrijfsinformatie als persoonsgegevens.
Na het afronden van deze training bent u zich meer bewust van veilig omgaan met gevoelige bedrijfsinformatie als persoonsgegevens.
Doelgroep Voor alle medewerkers
Cursusduur Ca. 30 minuten online leren
Cursusinhoud 1 vraaggestuurde module
Modules • Veilig omgaan met informatie
Bewijs van deelname Iedere cursist die de vragenlijst heeft doorlopen ontvangt een Bewijs van deelname in zijn/haar profiel.
Prijs € 29,- exclusief BTW
AVG in vogelvlucht
Doelstelling Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.
Na het afronden van deze training weet u meer over de begrippen, uitgangspunten, rechtsgrondslagen, rechten betrokkenen, plichten organisaties, Autoriteit Persoonsgegevens, boetes.
Doelgroep Voor alle medewerkers
Cursusduur Ca. 30 minuten online leren
Cursusinhoud 1 module
Modules • AVG in vogelvlucht
Bewijs van deelname Iedere cursist die de vragenlijst heeft doorlopen ontvangt een Bewijs van deelname in zijn/haar profiel.
Prijs € 29,- exclusief BTW
Meldplicht Datalekken
Doelstelling Een onderdeel van de AVG per 25mei 2018 is de ‘meldplicht datalekken’. Dit houdt in dat organisaties een datalek moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In bepaalde gevallen moet je ook de betrokkenen informeren, van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.
Na het afronden van deze training heeft u uw kennis m.b.t. het melden van datalekken verdiept.
Doelgroep Voor leidinggevenden
Cursusniveau MBO
Cursusduur Ca. 40 minuten online leren
Cursusinhoud 1 module
Modules • Meldplicht Datalekken
Bewijs van deelname Iedere cursist die de vragenlijst heeft doorlopen ontvangt een Bewijs van deelname in zijn/haar profiel.
Prijs € 29,- exclusief BTW

Het is mogelijk bovenstaande modules als pakket af te nemen.